Naam: Paulina van den Houten - van Rookveen.
Geboren: Vrijdag 6 September 1793 te Noordgouwe.
Beroep: Arbeidster.
Overleden: Maandag 7 April 1862 te Noordgouwe op 68½ jarige leeftijd.
Ouders: Paulus van den Houten en Lena van Rookveen.

Huwde op Dinsdag 3 Augustus 1813 te Noordgouwe met:
Naam: Marinus Klaasse Beije.
Geboren: Woensdag 1 december 1790 te Rengerskerke.
Beroep: Dagloner, Melkboer.
Overleden: Zaterdag 18 Juni 1831 te Kerkwerve op 40½ jarige leeftijd.
Ouders: Klaas Marinusse Beije en Marina (Maria) van der Waarde (Weerde, Woerde).

                        Zij kregen 11 kinderen:

1. Naam: Klaasje Beije.
Geboren: (berekend) ± 1810 te Kerkwerve.
Beroep: Boeremeid, Arbeidster.
Huwde op Zaterdag 25 Maart 1837 te Noordwelle met:
Naam: Cornelis van Valkenburg.
Geboren: (berekend) ± 1800 te Noordwelle.
Beroep: Arbeider.
Ouders: Willem van Valkenburg en Grietje Kister.

2. Naam: Klaas Beije.
Geboren: Zaterdag 8 Oktober 1814 te Kerkwerve.
Overleden: Maandag 10 Augustes 1885 te Zierikzee op 70¾ jarige leeftijd.

3. Naam: Lena Beije.
Geboren: Zaterdag 10 Februari 1816 te Kerkwerve.
Overleden: in de USA.

4. Naam: Cornelis Beije.
Geboren: Donderdag 7 Augustus 1817 te Kerkwerve.
Overleden: Woensdag 11 Augustus 1869 te Zierikzee op 52 jarige leeftijd.

5. Naam: Aagtje Beije.
Geboren: Donderdag 26 November 1818 te Kerkwerve.
Beroep: Dienstmeid.
Overleden: Maandag 14 Mei 1894 te Renesse op 75½ jarige leeftijd.

6. Naam: Leendert Beije.
Geboren: Vrijdag 27 Oktober 1820 te Kerkwerve.
Overleden: Dinsdag 15 April 1845 te Zierikzee op 24½ jarige leeftijd.

7. Naam: Johannes Beije.
Geboren: Zaterdag 27 Juli 1822 te Kerkwerve.
Overleden: Woensdag 20 Januari 1875 te Kerkwerve op 52½ jarige leeftijd.

8. Naam: Marinus Beije.
Geboren: Zaterdag 6 Maart  1824 te Kerkwerve.
Overleden: Vrijdag 10 Februari 1826 te Kerkwerve slechts 1 jaar en 11 maanden oud.

9. Naam: Adriaan Beije.
Geboren: Vrijdag 27 Mei 1825 te Kerkwerve.
Overleden: Vrijdag 24 Juni 1825 te Kerkwerve slechts 4 weken oud.

10. Naam: Marina Beije.
Geboren: Woensdag 12 Juli 1826 te Kerkwerve.
Overleden: Donderdag 20 Oktober 1898 te Grandville, Michigan, USA op 72¼ jarige leeftijd.

11. Naam: Marinus Beije.
Geboren: Zondag 29 Augustus 1830 te Kerkwerve.
Overleden: Vrijdag 19 November 1875 te Zierikzee op 45¼ jarige leeftijd.

Terug naar de start pagina.
Name: Paulina van den Houten - van Rookveen.
Born: Friday, September 6, 1793 in Noordgouwe.
Occupation: Worker.
Deceased: Monday, April 7, 1862 in Noordgouwe at 68½ years of age.
Parents: Paulus van den Houten and Lena van Rookveen.

Married on Tuesday, August 3, 1813 in Noordgouwe with:
Name: Marinus Klaasse Beije.
Born: Wednesday, december 1, 1790 in Rengerskerke.
Occupation: Day laborer, Milkman.
Deceased: Saturday, June 18, 1831 in Kerkwerve at 40½ years of age.
Parents: Klaas Marinusse Beije and Marina (Maria) van der Waarde (Weerde, Woerde).

                        They had 11 children:

1. Name: Klaasje Beije.
Born: (calculated) ± 1810 in Kerkwerve.
Occupation: Peasant Girl, Laborer.
Married on Saturday, March 25, 1837 in Noordwelle with:
Name: Cornelis van Valkenburg.
Born: (calculated) ± 1800 in Noordwelle.
Occupation: Worker.
Parents: Willem van Valkenburg and Grietje Kister.

2. Name: Klaas Beije.
Born: Saturday, October 8, 1814 in Kerkwerve.
Deceased: Monday, August 10, 1885 in Zierikzee at 70¾ years of age.

3. Name: Lena Beije.
Born: Saturday, February 10, 1816 in Kerkwerve.
Deceased: in the USA.

4. Name: Cornelis Beije.
Born: Thursday, August 7, 1817 in Kerkwerve.
Deceased: Wednesday, August 11, 1869 in Zierikzee at 52 years of age.

5. Name: Aagtje Beije.
Born: Thursday, November 26, 1818 in Kerkwerve.
Occupation: Maid.
Deceased: Monday, May 14, 1894 in Renesse at 75½ years of age.

6. Name: Leendert Beije.
Born: Friday, October 27, 1820 in Kerkwerve.
Deceased: Tueday, April 15, 1845 in Zierikzee at 24½ years of age.

7. Name: Johannes Beije.
Born: Saturday, July 27, 1822 in Kerkwerve.
Deceased: Wednesday, January 20, 1875 in Kerkwerve at 52½ years of age.

8. Name: Marinus Beije.
Born: Saturday, March 6,  1824 in Kerkwerve.
Deceased: Friday, February 10, 1826 in Kerkwerve only 1 year and 11 months old.

9. Name: Adriaan Beije.
Born: Friday, May 27, 1825 in Kerkwerve.
Deceased: Friday, June 24, 1825 in Kerkwerve only 4 weeks old.

10. Name: Marina Beije.
Born: Wednasday, July 12, 1826 in Kerkwerve.
Deceased: Thursday, October 20, 1898 in Grandville, Michigan, USA at 72¼ years of age.

11. Name: Marinus Beije.
Born: Sunday, August 29, 1830 in Kerkwerve.
Deceased: Friday, November 19, 1875 in Zierikzee at 45¼ years of age.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie