Naam: Willem van den Houten.
Geboren: (geschat) 9 Februari 1792 te Goedereede.
Gedoopt: Zondag 12 Februari 1792 te Goedereede.
Beroep: Bouwkegt, Arbeider.
Overleden: Woensdag 22 Maart 1854 te Goedereede op 62 jarige leeftijd.
Ouders: Aart Johannesz van den Houten en Leentje of Leuntje of Lena Blok.

Huwde voor de eerste keer op Vrijdag 12 Mei 1820 te Goedereede met:
Naam: Anna van Heest.
Geboren: Maandag 9 April 1798 te Goedereede.
Overleden: Dinsdag 4 September 1827 te Goedereede in huisnr. 189 op 29½ jarige leeftijd.
Ouders: Pieter van Heest (25-5-1773 / 19-10-1827 Goedereede) en
Trijntje Janse de Jonge (Jongste) (9-7-1775 / 20-9-1827 Goedereede).

                        Willem en Anna kregen 4 kinderen:

1. Naam: Leentje van den Houten.
Geboren: Maandag 20 November 1820 te Goedereede.
Huwde op Zaterdag 24 November 1849 te Klundert met:
Naam: Wouter Tholenaars.
Geboren: Dinsdag 8 Januari 1828 te Zevenbergen.
Ouders: Joost Tholenaars (arbeider) en Bastiaantje de Neef (arbeidster).

2. Naam: Pieter van den Houten.
Geboren: Woensdag 16 Januari 1822 te Goedereede.
Overleden: Maandag 17 Maart 1823 te Goedereede slechts 1 jaar en 2 maanden oud.

3. Naam: Pieter van den Houten.
Geboren: Dinsdag 10 Februari 1824 te Goedereede.
Overleden: Dinsdag 16 Juni 1829 te Goedereede slechts 5¼ jaar oud.

4. Naam: Kaatje van den Houten.
Geboren: Dinsdag 16 Mei 1826 te Goedereede.
Beroep: Dienstmeid.
Huwde op Woensdag 24 November 1852 te Zevenbergen met:
Zie scans van huwelijks akte, voorkant, achterkant.
Naam: Hugo de Meris.
Geboren: Vrijdag 30 Oktober 1829 te Zevenbergen.
Beroep: Arbeider.
Ouders: Hendrik de Meris, overleden op 18 Maart 1840 te Zevenbergen en
              Adriana Blommers, overleden op 20 November 1835 te Zevenbergen.

Willem huwde op Vrijdag 26 November 1830 te Goedereede voor de tweede keer, nu met:
Naam: Leuntje Prol.
Roepnaam: Lula.
Gedoopt: Maandag 12 December 1808 te Goedereede.
Beroep: Arbeidster.
Overleden: In 1870 te Grand Rapids, Michigan, USA op 62 jarige leeftijd.
Ouders: Hendrik Aartszn Prol en Aartje Jacobsdr de Geus.

                        Willem en Leuntje kregen 11 kinderen:

1/5. Naam: Aartje van den Houten.
Geboren: Vrijdag 23 September 1831 te Goedereede NL.
Zij kreeg 1 kind:
    Naam: Jan van den Houten.
    Geboren: Zaterdag 2 Februari 1856 te Goedereede.

2/6. Naam: Teuntje van den Houten.
Geboren: Woensdag 28 November 1832 te Goedereede NL.
Beroep: Dienstmeid.
Huwde op Zaterdag 19 Mei 1855 te Zevenbergen met:
Zie scans van de huwelijksakte, voorkant, achterkant.
Naam: Gerardus Tolenaars.
Geboren: Zondag 28 September 1828 om 08:30 uur in huisnummer 169 te Zevenbergen.
Zie scan van geboorteakte.
Beroep: Arbeider.
Ouders: Hermanus Tolenaars, geb. ± 1799 te Zevenbergen, arbeider
              en Johanna de Neef, geb. ± 1793 te Klundert, arbeidster.

3/7. Naam: Hendrica van den Houten.
Geboren: Maandag 27 Januari 1834 te Goedereede NL.
Overleden: Maandag 21 Oktober 1839 te Goedereede op 5¾ jarige leeftijd.

4/8. Naam: Cornelia van den Houten.
Geboren: Vrijdag 25 September 1835 te Goedereede NL.
Overleden: Woensdag 22 Maart 1837 te Goedereede op 1½ jarige leeftijd.

5/9. Naam: Cornelia van den Houten.
Geboren: Zondag 23 Juli 1837 te Goedereede NL.
Overleden: Maandag 20 November 1837 te Goedereede slechts 4 maanden oud.

6/10. Naam: Cornelia van den Houten.
Geboren: Donderdag 23 Augustus 1838 te Goedereede NL.

7/11. Naam: Hendrica (Henderica, Rika, Rieka) van den Houten.
Geboren: Dinsdag 23 Februari 1841 te Goedereede NL.
Overleden: Donderdag 16 Juni 1892 te Grand Rapids, USA op 51¼ jarige leeftijd.

8/12. Naam: Pieter van den Houten.
Geboren: Maandag 11 September 1843 te Goedereede NL.
Overleden: Vrijdag 28 Mei 1915 te Richland, Missaukee, Michigan, USA op 71¾
jarige leeftijd.

9/13. Naam: Jacomijntje van den Houten.
Geboren: Zondag 13 Februari 1848 te Goedereede NL.

10/14. Naam: Jannetje van den Houten.
Geboren: Donderdag 13 Februari 1851 te Goedereede NL.

11/15. Naam: Willem van den Houten.
Geboren: Dinsdag 30 Mei 1854 te Goedereede NL.
Overleden: Donderdag 9 November 1916 op 62½ jarige leeftijd.
Name: Willem van den Houten.
Born: (about) February 9, 1792 in Goedereede.
Baptized: Sunday, February 12, 1792 in Goedereede.
Occupation: Construction worker.
Deceased: Wednesday, March 22, 1854 in Goedereede at 62 years of age.
Parents: Aart Johannesz van den Houten and Leuntje or Leentje  Blok.

Married for the fist time on Friday, May 12, 1820 in Goedereede with:
Name: Anna van Heest.
Born: Monday, April 9, 1798 in Goedereede.
Deceased: Tuesday, September 4, 1827 in Goedereede in home nr. 189 at 29½ years of age.
Parents: Pieter van Heest (5-25-1773 / 10-19-1827 Goedereede)  and
Trijntje Janse de Jonge (Jongste) (7-9-1775 / 9-20-1827 Goedereede).

                        Willem and Anna had 4 children:

1. Name: Leentje van den Houten.
Born: Monday, November 20, 1820 in Goedereede.
Married on Saturday, November 24, 1849 in Klundert with:
Name: Wouter Tholenaars.
Born: Tuesday, January 8, 1828 in Zevenbergen.
Parents: Joost Tholenaars (Worker) and Bastiaantje de Neef (Worker).

2. Name: Pieter van den Houten.
Born: Wednesday, January 16, 1822 in Goedereede.
Deceased: Monday, March 17, 1823 in Goedereede only 1 year and 2 months old.

3. Name: Pieter van den Houten.
Born: Tuesday, February 10, 1824 in Goedereede.
Deceased: Tuesday, June 16, 1829 in Goedereede only 5¼ years of age.

4. Name: Kaatje van den Houten.
Born: Tuesday, May 16, 1826 in Goedereede.
Occupation: Maid.
Married on Wednesday, November 24, 1852 te Zevenbergen with:
See scans of marriage certificate, front, back.
Name: Hugo de Meris.
Born: Friday, October 30, 1829 in Zevenbergen.
Occupation: Worker.
Parents: Hendrik de Meris, deceased at March 18, 1840 in Zevenbergen and
              Adriana Blommers, deceased at November 20, 1835 in Zevenbergen.

Willem married on Friday, November 26, 1830 in Goedereede for the second time,
now with:
Name: Leuntje (Lula) Prol.
Baptized: Monday, December 12, 1808 in Goedereede.
Occupation: Worker.
Deceased: In 1870 in Grand Rapids, Michigan, USA at 62 years of age.
Parents: Hendrik Aartszn Prol and Aartje Jacobsdr de Geus.

                        Willem and Leuntje had 11 children:

1/5. Name: Aartje van den Houten.
Born: Friday, September 23, 1831 in Goedereede NL.
She had 1 child:
    Name: Jan van den Houten.
    Born: Saturday, February 2, 1856 in Goedereede.

2/6. Name: Teuntje van den Houten.
Born: Wednesday, November 28, 1832 in Goedereede NL.
Occupation: Maid.
Married on Saturday, may 19, 1855 in Zevenbergen with:
See scans of marriage certificate, front, back.
Name: Gerardus Tolenaars.
Born: Sunday, September 28, 1828 at 08:30 hrs. in housenumber 169 in Zevenbergen.
See scan of birth certificate.
Occupation: Worker.
Parents: Hermanus Tolenaars, born ± 1799 in Zevenbergen, Worker
              and Johanna de Neef, born. ± 1793 in Klundert, Worker.

3/7. Name: Hendrica van den Houten.
Born: Monday, January 27, 1834 in Goedereede NL.
Deceased: Monday, October 21, 1839 in Goedereede at 5¾ years of age.

4/8. Name: Cornelia van den Houten.
Born: Friday, September 25, 1835 in Goedereede NL.
Deceased: Wednesday, March 22, 1837 in Goedereede at 1½ years of age.

5/9. Name: Cornelia van den Houten.
Born: Sunday, July 23, 1837 in Goedereede NL.
Deceased: Monday, November 20, 1837 in Goedereede only 4 months old.

6/10. Name: Cornelia van den Houten.
Born: Thursday, August 23, 1838 in Goedereede NL.

7/11. Name: Hendrica (Henderica, Rika, Rieka) van den Houten.
Born: Tuesday, February 23, 1841 in Goedereede NL.
Deseased: Thursday, June 16, 1892 in Grand Rapids, USA at 51¼ years of age.

8/12. Name: Pieter van den Houten.
Born: Monday, September 11, 1843 in Goedereede NL.
Deceased: Friday, May 28, 1915 in Richland, Missaukee, Michigan, USA at 71¾ years of age.

9/13. Name: Jacomijntje van den Houten.
Born: Sunday, February 13, 1848 in Goedereede NL.

10/14. Name: Jannetje van den Houten.
Born: Thursday, February 13, 1851 in Goedereede NL.

11/15. Name: Willem van den Houten.
Born: Tuesday, May 30, 1854 in Goedereede NL.
Deseased: Thursday, November 9, 1916 at 62½ years of age.
Vrije vertaling van een E-mail van David van Houten.

-Op Dinsdag 5 November 1861 vertrok de zeilboot "Victoria" vanuit Londen, Engeland
richting de verenigde Staten van Amerika.
"Ik neem aan dat dit schip ook mijn familieleden bij of dichtbij Goedereede heeft opgepikt."
Aan boord van dit schip waren vele Nederlandse emigranten die op weg waren naar een
nieuw leven in Amerika. Onder deze mensen, aan boord van dit schip, was de "van den
Houten" familie, reizend in een 2de klas hut op het hoofddek. Zij vertrokken vanuit hun huis
in Goedereede, Zuid Holland, Nederland. Het hoofd van deze familie was de moeder,
luisterend naar de naam Leuntje (Prol) van den Houten, 48 jaar oud, met haar zeven kinderen.
Dat waren: Aartje, 30 jaar oud; Peter, 25 jaar oud; Jacomijntje, 16 jaar oud; Rika, 11 jaar oud;
Jantje, 9 jaar oud; William, 7 jaar oud en John, 5 jaar oud.

De vader van de familie, Willem van den Houten, geboren in Februari 1792, was op 22 Maart
1854 te Goedereede, Zuid Holland, overleden.

The reis op de "Victoria" duurde acht weken om uiteindelijk in de haven van New York aan
te komen. Zij gingen op 6 Januari 1862 aan wal. Op DAT moment was hun naam ingekort
tot "Van Houten". The familie vertrok onmiddellijk naar Grand Rapids, Michigan.

De informatie over de jaren na hun aankomst tot het jaar 1874 zijn op dit moment nog niet
duidelijk. In dat jaar huwde William, "Mijn Overgrootvader", in Grand Rapids met een dame
genaamd Christin Heyboer. Hij was toen 20 jaar oud en zij was toen 22 jaar oud. In de
daaropvolgende jaren kregen zij 10 kinderen, van wie er 8 in leven bleven. Hun namen waren:
John, Cornelius, William, Mary, -Maggie, Lucy, Ali, en Peter...mijn Grootvader!

Nadat hun kinderen waren geboren, verhuisden zij in 1891 naar een boerderij op 161.874
vierkante meter grond in Cascade, een gemeente in Michigan, aan de Spaulding road. De
boerderij staat daar nog steeds. William boerde op deze boerderij tot zijn gezondheid
slechter werd. In 1916 hij de boerderij en het land en kocht een stuk grond aan, aan de
Frances Avenue in Grand Rapids om daar een huis op te bouwen.

Op 9 November 1916 kreeg William thuis een zware hartaanval en overleed thuis. Hij is
begraven op de Oak Hill Cemetery in Grand Rapids bij zijn vrouw en een aantal van
zijn kinderen. Zijn vrouw leefde nog 10 jaar en overleed in 1926.

Met dank aan David van Houten.

Terug naar de start pagina.
-On November 5, 1861, a sailboat by the name " Victoria " set sail from London, England
to the United States of America..." I believe this same ship -picked up my relatives at or near
Goedereede as well"...
On board this ship were many Dutch immigrants heading for a new life in America. Among
those people on board was the van den Houten family, traveling in a 2nd class cabin on the
main deck. They departed from their home in Goedereede, South Holland, Netherlands.
The head of this family was a mother named Leuntje (Prol) van den Houten, age 48 with her
seven children. They were Aartje age 30, Peter age 25, Jacomijntje age 16, Rika age 11, Jantje
age 9, William age 7, and John age 5.

The father of this family, Willem van den Houten, born Feb. 1792, had died on March 22,
1854 in Goedereede, South Holland.

This journey on the "Victoria" took eight weeks to reach the New York harbor. They
disembarked on Jan. 6 1862. At THAT time their names were shortened to " Van Houten ".
The family immediately moved to Grand Rapids, Michigan.

The information during the following years after their arrival is yet unclear until the year of
1874. In that year William, "my great grandfather," married a young lady named Janna
Christine Heyboer in Grand Rapids. He -was 20 years old and she was 22. as the years
passed they had 10 children, of whom 8 survived. Their names were John,
Cornelius, William, Mary, -Maggie, Lucy, Ali, and Peter...my Grand Father!

After the children were born, they moved to a 40 acre farm in Cascade township in Michigan,
on Spaulding road in 1891. this farm is still there -today.
William farmed this land until his health became poor. in 1916 he sold the land and purchased
a piece of property on Frances Ave. in Grand Rapids And built a house there.

On November 9, 1916, William had a massive heart attack at his home and died. He is buried
at Oak Hill Cemetery in Grand Rapids Michigan with his wife and a couple of children. Mrs.
Van Houten outlived her husband for 10 -more years until her death in 1926.

Thanks to David van Houten.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie