Naam: Adriaan van den Houten.
Geboren: Zaterdag 2 Februari 1788 te Burgh.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Dinsdag 10 September 1833 op 45½ jarige leeftijd.
Ouders: Josias van den Houten en Martijntje Adriaantje Kostense.

Huwde te Burgh met:
Naam: Martine (Martina) Dijkgraaf.
Geboren: (geschat) 1791 te Burgh.
Beroep: Arbeidster.
Overleden: Zondag 1 September 1833 te Burgh op ongeveer 42 jarige leeftijd.
Ouders: Jacob Dijkgraaf en Anneke Jacobs.

                        Zij kregen 8 kinderen:

1. Naam: Josias van den Houten.
Geboren: Woensdag 22 Februari 1815 te Burgh.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Zondag 25 Februari 1855 op 40 jarige leeftijd.

2. Naam: Jacoba van den Houten.
Geboren: Zaterdag 11 Juli 1818 te Burgh.
Beroep: Dienstbode.
Overleden: Dinsdag 3 Juli 1888 op bijna 70 jarige leeftijd.
Huwde op Zaterdag 27 Februari 1858 te Brouwershaven met:
Naam: Jan Bos.
Geboren: Dinsdag 31 Oktober 1815 te Elkerzee.
Beroep: Arbieder.
Overleden: Maandag 5 Mei 1874 te Brouwershaven op 58½ jarige leeftijd.
Ouders: Willem Bos en Tona Onasse.
Ouders waren niet gehuwd. Jan Bos erkent de vader te zijn.
Jan was weduwnaar van Adriana van der Velde.
Echtscheiding werd op Dinsdag 20 December 1864 te Zierikzee uitgesproken.

3. Naam: Andries van den Houten.
Geboren: Dinsdag 13 Februari 1821 te Burgh.

4. Naam: Pieternella van den Houten.
Geboren: Woensdag 13 November 1822 te Burgh.
Beroep: Arbeidster.
Overleden: Zaterdag 6 Augustus 1853 te Haamstede op 30¾ jarige leeftijd.
    Pieternella kreeg een dochter.
    Naam:
Pieternella van den Houten.
    Geboren: Dinsdag 17 Juni 1845 te Burgh.
    Overleden: Woensdag 25 Juni 1845 te Burgh slecht 8 dagen oud.
Moeder Pieternella huwde op Vrijdag 7 November 1851 te Burgh met:
Naam: Gerrit Geerts (Gersse) (Gertse).
Geboren: te Renesse.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Zaterdag 30 April 1853 te Haamstede.

5. Naam: Adriaan van den Houten. (tweeling)
Geboren: Zondag 5 September 1824 te Burgh.
Overleden: Vrijdag 14 Januari 1825 te Burgh slechts 4 maanden oud.

6. Naam: Jacob van den Houten. (tweeling)
Geboren: Zondag 5 September 1824 te Burgh.
Overleden: Donderdag 17 November 1825 te Burgh slechts 1 jaar en 2 maanden oud.

7. Naam: Jacob van den Houten.
Geboren: Vrijdag 23 December 1825 te Burgh.
Overleden: Donderdag 30 November 1826 te Burgh slechts 11 maanden oud.

8. Naam: Jacob van den Houten.
Geboren: Vrijdag 30 Augustus 1833 te Burgh.
Overleden: Vrijdag 30 Augustus 1833 te Burgh.

Terug naar de start pagina.
Name: Adriaan van den Houten.
Born: Saturday, February 2, 1788 in Burgh.
Occupation: Worker.
Deceased: Tuesday, September 10, 1833 at 45½ years of age.
Parents: Josias van den Houten and Martijntje Adriaantje Kostense.

Married in Burgh with:
Name: Martine (Martina) Dijkgraaf.
Born: (about) 1791 in Burg.
Occupation: Worker.
Deceased: Sunday, September 1, 1833 in Burgh at about 42 years of age.
Parents: Jacob Dijkgraaf and Anneke Jacobs.

                        They had 8 children:

1. Name: Josias van den Houten.
Born: Wednesday, February 22, 1815 in Burgh.
Occupation: Worker.
Deceased: Sunday, February 25, 1855 at 40 years of age.

2. Name: Jacoba van den Houten.
Born: July 11, 1818 in Burgh.
Occupation: Maid.
Deceased: July 3, 1888 at almost 70 years of age.
Married on February 27, 1858 in Brouwershaven with:
Name: Jan Bos.
Born Tuesday, October 31, 1815 in Elkerzee.
Occupation: Worker.
Deceased: Monday, May 5, 1874 in Brouwershaven at 58½ years of age.
Parents: Willem Bos and Tona Onasse.
Parents were not married. Jan Bos acknowledges the father.
Jan was widower of Adriana van der Velde.
Divorce was pronounced on Tuesday, December 20, 1864 in Zierikzee.

3. Name: Andries van den Houten.
Born: Tuesday, February 13, 1821 in Burgh.

4. Name: Pieternella van den Houten.
Born: Wednesday, November 13, 1822 in Burgh.
Occupation: Worker.
Deceased: Saturday, August 6, 1853 in Haamstede at 30¾ years of age.
    Pieternella had a daughter.
    Name: Pieternella van den Houten.
    Born: Tusday, June 17, 1845 in Burgh.
    Deceased: Wednesday, June 25, 1845 in Burgh only 8 days old.
Mother Pieternella married on November 7, 1851 in Burgh with:
Name: Gerrit Geerts (Gersse) (Gertse).
Born: in Renesse.
Occupation: Worker.
Deceased: Saturday, April 30, 1853 in Haamstede.

5. Name: Adriaan van den Houten. (twins)
Born: Sundag, September 5, 1824 in Burgh.
Deceased: Friday, January 14, 1825 in Burgh only 4 months old.

6. Name: Jacob van den Houten. (twins)
Born: Sunday, September 5, 1824 in Burgh.
Deceased: Thursday, November 17, 1825 in Burgh only 1 year and 2 months old.

7. Name: Jacob van den Houten.
Born: Friday, December 23, 1825 in Burgh.
Deceased: Thursday, November 30, 1826 in Burgh only 11 months old.

8. Name: Jacob van den Houten.
Born: Friday, August 30, 1833 in Burgh.
Deceased: Friday, August 30, 1833 in Burgh.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie