Naam: Lena van den Houten (ook Lena van den Houte) (ook Helena).
Geboren: Dinsdag 20 Mei 1783 te Kerkwerve.
Gedoopt: Zondag 1 Juni 1783 te Kerkwerve.
Beroep: Domestique (= Dienstmeid), Arbeider.
Overleden: Woensdag 10 Augustus 1842 te Bommenede op 59 jarige leeftijd.
Ouders: Leendert van den Houten en Krina Jacobse Hanse.

Huwde op Donderdag 9 Mei 1811 te Zierikzee met:
Bron: Huwelijksakten Zierikzee 1811-1922.
Naam: Gerardus (Gerard) Brouwer(s).
Geboren: ± 1771 te Zierikzee.
Beroep: Domestique (= Dienstknecht), Arbeidster.
Overleden: Dinsdag 26 Juni 1832 te Zierikzee op 60 jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Zierikzee 1811-1955.
In deze akte wordt Maria Kluijt als zijn moeder opgegeven.
Ouders: Jan Brouwers en Maria Barbara Curvers.

                        Zij kregen 3 kinderen:

1. Naam: Catharina Brouwer.
Geboren: Zondag 20 September 1812 te Zierikzee.
Beroep: Dienstbode.
Overleden: Donderdag 28 Augustus 1884 te Zierikzee op bijna 72 jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Zierikzee 1811-1955.
Huwde op Woensdag 10 Mei 1843 te Zierikzee met:
Bron: Huwelijksakten Zierikzee 1811-1922.
Naam: Pieter van den Brand.
Geboren: Woensdag 18 September 1816 te Tholen.
Beroep: Kleermaker.
Overleden: Maandag 11 Maart 1878 te Zierikzee op 61½ jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Zierikzee 1811-1955.
Ouders: N.N. en Pieternella van den Brand.

2. Naam: Maria Brouwers.
Geboren: Zondag 16 Juli 1815 te Zierikzee.
Beroep: Arbeidster, Werkster.
Overleden: Vrijdag 11 Januari 1861 te Zierikzee op 45½ jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Zierikzee 1811-1955.
Huwde op Woensdag 14 September 1842 te Zierikzee met:
Bron: Huwelijksakten Zierikzee 1811-1922.
Naam: Dingnus van der Weijde.
Dingnus was weduwnaar van Jacoba van Doesburg.
Geboren: Woensdag 22 April 1789 te Zierikzee.
Beroep: Arbieder.
Ouders: Stoffel van der Weijde en Jacomijna Nout.

3. Naam: Leendert Brouwers.
Geboren: Vrijdag 13 Oktober 1820 te Zierikzee.
Beroep: Kleermaker.
Huwde op Vrijdag 19 Juli 1844 te Zonnemaire met:
Bron: Huwelijksakten Zonnemaire 1811-1922.
Naam: Catolijna Akkerdaas.
Geboren: ± 1823 te Dreischor.
Beroep: Dienstmeid.
Ouders: David Akkerdaas, beroep: Timmerman, en Cornelia van de Walle.

Terug naar de start pagina.
Name: Lena van den Houten (also Lena van den Houte) (also Helena).
Born: Tuesday, May 20, 1783 in Kerkwerve.
Baptized: Sunday, June 1, 1783 in Kerkwerve.
Occupation: Domestique (= Maid), Worker.
Deceased: Wednesday, August 10, 1842 in Bommenede at 59 years of age.
Parents: Leendert van den Houten and Krina Jacobse Hanse.

Married on Thursday, May 9, 1811 in Zierikzee with:
Source: Marriage certificates Zierikzee 1811-1922.
Name: Gerardus (Gerard) Brouwer(s).
Born: ± 1771 in Zierikzee.
Occupation: Domestique (= Servant), Worker.
Deceased: Tuesday, June 26, 1832 in Zierikzee at 60 years of age.
Source: Death certificates Zierikzee 1811-1955.
In this certificate his mother was Maria Kluijt.
Parents: Jan Brouwers and Maria Barbara Curvers.

                        They had 3 children:

1. Name: Catharina Brouwer.
Born: Sunday, September 20, 1812 in Zierikzee.
Occupation: Servant.
Deceased: Thursday, August 28, 1884 in Zierikzee at nearly 72 years of age.
Source: Death certificates Zierikzee 1811-1955.
Married on Wednesday, May 10, 1843 in Zierikzee with:
Source: Marriage certificates Zierikzee 1811-1922.
Name: Pieter van den Brand.
Born: Wednesday, September 18, 1816 in Tholen.
Occupation: Tailor.
Deceased: Monday, March 11, 1878 in Zierikzee at 61½ years of age.
Source: Death certificates Zierikzee 1811-1955.
Parents: N.N. and Pieternella van den Brand.

2. Name: Maria Brouwers.
Born: Sunday, July 16, 1815 in Zierikzee.
Occupation: Worker.
Deceased: Friday, January 11, 1861 in Zierikzee at 45½ years of age.
Source: Death certificates Zierikzee 1811-1955.
Married on Wednesday, September 14, 1842 in Zierikzee with:
Source: Marriage certificates Zierikzee 1811-1922.
Name: Dingnus van der Weijde.
Dingnus was widower of Jacoba van Doesburg.
Born: Wednesday, April 22, 1789 in Zierikzee.
Occupation: Worker.
Parents: Stoffel van der Weijde and Jacomijna Nout.

3. Name: Leendert Brouwers.
Born: Friday, October 13, 1820 in Zierikzee.
Occupation: Tailor.
Married on Friday, July 19, 1844 in Zonnemaire with:
Source: Marriage certificates Zonnemaire 1811-1922.
Name: Catolijna Akkerdaas.
Born: ± 1823 in Dreischor.
Occupation: Servant.
Parents: David Akkerdaas, occupation: Carpenter, and Cornelia van de Walle.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie