Naam: Janna van den Houten.
Geboren: Vrijdag 7 Maart 1783 te Westerschouwen (Burgh).
Beroep: Arbeidster / Dienstmeid.
Overleden: Zondag 17 Augustus 1845 te Haamstede op 62½ jarige leeftijd.
Ouders: Josias van den Houten en Martijntje Adriaantje (Martine, Maatje,
Martina Adriana) Kostense.


Janna kreeg 1 (vermoedelijk onecht) kind dat slechts 1 dag leefde:
1. Naam: Cornelis van den Houten.
Geboren: Dinsdag 26 November 1811 te Zierikzee.
Overleden: Woensdag 27 November 1811 te Zierikzee.

Huwde op Woensdag 29 December 1819 te Zierikzee met:
Naam: Pieter Cornelis (Pieter) Dourleyn (Dourleijn).
Geboren: ± 1799 te Gapinge.
Beroep: Smidsknecht.
Ouders: Jan Dourleijn (Beroep: Arbeider) en Adriana Schouwenaar

                        Zij kregen 3 kinderen:

1. Naam: Jan Dourleyn.
Geboren: Zondag 1 Juni 1820 te Haamstede.
Bron: Geboorteakten Haamstede 1811-1905.
Gedoopt: Zaterdag 8 Juli 1820 te Haamstede.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Dinsdag 10 Maart 1885 te Zierikzee op 64¾ jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Zierikzee 1811-1955.
Huwde op Vrijdag 12 Mei 1848 te Burgh met:
Bron: Huwelijksakten Burgh 1811-1922.
Naam: Cornelia van Dorp.
Geboren: Zaterdag 11 November 1820 te Burgh.
Bron: Geboorteakten Burgh 1811-1905.
Beroep: Arbeidster.
Overleden: Zaterdag 7 September 1867 te Burgh op 46¾ jarige leeftijd.
Bron: Overlijdensakten Burgh 1811-1955.
Ouders: Abraham van Dorp en Elizabeth Groenleer.
Jan en Cornelia kregen, voor zover ik kon zien, 5 kinderen.
Jan huwde op Vrijdag 12 September 1873 te Haamstede voor de tweede keer, nu met:
Bron: Huwelijksakten Haamstede 1811-1922.
Naam: Tona Priemis, weduwe van Leendert Jonker.
Geboren: Donderdag 19 Februari 1829 te Haamstede.
Bron: Geboorteakten Haamstede 1811-1905.
Ouders: Jacobus Priemis en Pieternella Daalebout.
Voor zover ik weet kregen Jan en Tona geen kinderen meer.

2. Naam: Josias Dourleijn.
Geboren: Zondag 6 Oktober 1822.
Gedoopt: Zondag 3 November 1822 te Haamstede.
Overleden: Zaterdag 14 Oktober 1826 te Haamstede op bijna 4 jarige leeftijd.

3. Naam: Adriaan Dourleijn.
Geboren: Woensdag 19 Mei 1824.
Gedoopt: Vrijdag 4 Juni 1824 te Haamstede.
Overleden: Zaterdag 2 Oktober 1824 te Haamstede slechts 4 maanden oud.

Terug naar de start pagina.
Name: : Janna van den Houten.
Born: March 7, 1783 in Westerschouwen (Burgh).
Occupation: Worker / Maid.
Deceased: August 17, 1845 in Haamstede at 62½ years of age.
Parents: Josias van den Houten and Martijntje Adriaantje (Martine, Maatje, Martina Adriana) Kostense.

Janna had 1 child that only lived 1 day:
1. Name: Cornelis van den Houten.
Born: Tuesday, November 26, 1811 in Zierikzee.
Deceased: Wednesday, November 27, 1811 in Zierikzee.

Married on Wednesday, December 29, 1819 in Zierikzee with:
Name: Pieter Cornelis (Pieter) Dourleyn (Dourleijn).
Born: ± 1799 in Gapinge.
Occupation: Smithservant.
Parents: Jan Dourleijn (Occupation: Worker) and Adriana Schouwenaar.

                        They had 3 children:

1. Name: Jan Dourleyn.
Born: Sunday, June 1, 1820 in Haamstede.
Source: Birth certificates Haamstede 1811-1905.
Baptized: Saturday, July 8, 1820 in Haamstede.
Occupation: Worker.
Deceased: Tuesday, March 10, 1885 in Zierikzee at 64¾ years of age.
Source: Death certificates Zierikzee 1811-1955.
Married on Friday, May 12, 1848 in Burgh with:
Source: Marriage certificates Burgh 1811-1922.
Name: Cornelia van Dorp.
Born: Saturday, November 11, 1820 in Burgh.
Source: Birth certificates Burgh 1811-1905.
Occupation: Worker.
Deceased: Saturday, September 7, 1867 in Burgh at 46¾ years of age.
Source: Death certificates Burgh 1811-1955.
Parents: Abraham van Dorp and Elizabeth Groenleer.
Jan and Cornelia had, for as far as I know, 5 children.
Jan married on Friday, September 12, 1873 in Haamstede for the second time, now with:
Source: Marriage certificates Haamstede 1811-1922.
Name: Tona Priemis, widow of Leendert Jonker.
Born: Thursday, February 19, 1829 in Haamstede.
Source: Birth certificates Haamstede 1811-1905.
Parents: Jacobus Priemis and Pieternella Daalebout.
Jan and Tona had, for as far as I know, no children.

2. Name: Josias Dourleijn.
Born: Sunday, October 6, 1822.
Baptized: Sunday, November 3, 1822 in Haamstede.
Deceased: Saturday, October 14, 1826 in Haamstede at almost 4 years of age.

3. Name: Adriaan Dourleijn.
Born: Wednesday, May 19, 1824.
Baptized: Friday, June 4, 1824 in Haamstede.
Deceased: Saturday, October 2, 1824 in Haamstede only 4 months old.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie