Naam: Maarten Leenderts van den Houten.
Geboren: Dinsdag 5 September 1780 te Kerkwerve.
Gedoopt: Zondag 10 September 1780 te Kerkwerve.
Getuige: Adriaantje Abrahamse.
Beroep: Melkboer, Landbouwer.
Overleden: Dinsdag 20 December 1842 te Kerkwerve op 62¼ jarige leeftijd.
Ouders: Leendert van den Houten en Krina Jacobse Hanse.

Huwde voor de eerste keer op Vrijdag 26 Mei 1797 met:
Naam: Elizabeth (Lyzabeth Maartense) Cornelisse.
Geboren: 1763? (geschat) te Kerkwerve of Duivendijke.
Overleden: Vijdag 25 April 1806 op ongeveer 43 jarige leeftijd ruim 2 maanden
na de geboorte van hun 6de kind. Weduwe van Willem den Boer.

                        Zij kregen 6 kinderen:

1. Naam: Lena van den Houten.
Geboren: Zondag 9 September 1798 te Kerkwerve.
Gedoopt: Zondag 30 September 1798 te Kerkwerve.
Beroep: Arbeidster.
Overleden: Zondag 29 Januari 1865 te Zonnemaire op 66 jarige leeftijd.

2. Naam: Maria van den Houten.
Geboren: Zondag 5 Mei 1799 te Kerkwerve.
Gedoopt: Zaterdag 25 Mei 1799 te Kerkwerve.
Overleden: ? vermoedelijk op zeer jeugdige leeftijd omdat het volgende kind
ook Maria werd genoemd.

3. Naam: Maria van den Houten.
Geboren: Maandag 5 Mei 1800 te Kerkwerve.
Gedoopt: Zondag 25 Mei 1800 te Kerkwerve.

4. Naam: Adriaantje van den Houten.
Geboren: Zaterdag 29 Mei 1802 te Kerkwerve.
Gedoopt: Vrijdag 13 Mei 1803 te Kerkwerve.
Beroep: Dienstmeid, Melkboerin.
Overleden: Dinsdag 3 Juni 1845 te Kerkwerve op 43 jarige leeftijd.
Huwde op Vrijdag 23 November 1827 te Kerkwerve met:
Naam: Johannes van der Werf.
Geboren: Donderdag 28 Juli 1803 te Haamstede.
Gedoopt: Zondag 7 Augustus 1803 te Haamstede.
Beroep: Melkboer / Arbeider.
Ouders: Jacob Corneliszn van der Werf (± 1775 - 1830, Beroep: Melkboer)
              en Neeltje Johannesse Bodts (1780 - 1852, Beroep: Melkboerin).

5. Naam: Leendert van den Houten.
Geboren: Maandag 12 September 1803 te Kerkwerve.
Gedoopt: Maandag 19 September 1803 te Kerkwerve.
Overleden: Maandag 8 December 1879 te Zierikzee op 76 jarige leeftijd.

6. Naam: Krijna van den Houten.
Geboren: Maandag 17 Februari 1806 te Kerkwerve.
Gedoopt: Zaterdag 9 Maart 1806 te Kerkwerve.

Op Donderdag 30 Juni 1808 huwde Maarten voor de tweede keer te Kerkwerve nu met:
Naam: Adriana (Adriaantje) Stoutjesdijk.
Geboren: Donderdag 14 Juni 1787 te Nieuwerkerk (Duiveland).
Gedoopt: Zondag 24 Juni 1787 te Nieuwerkerk (Duiveland).
Overleden: Maandag 2 Januari 1826 te Kerkwerve op 38½ jarige leeftijd.
Ouders: Josua Stoutjesdijk en Johanna Cornelisd Zorge.

                        Zij kregen 9 kinderen, Maarten werd dus vader van 15 kinderen:

1/7. Naam: Johanna van den Houten.
Geboren: Vrijdag 2 Juni 1809 te Kerkwerve.
Gedoopt: Maandag 12 Juni 1809 te Kerkwerve.
Beroep: Particuliere.
Overleden: Donderdag 13 Januari 1876 te Ellemeet op 66½ jarige leeftijd.
Huwde op Vrijdag 19 Juni 1835 te Elkerzee met:
Naam: Jan van den Berge.
Geboren: (geschat) 1799 te Zierikzee.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Maandag 23 Februari 1874 te Ellemeet.
Ouders: Bastiaan van den Berge en Keetje van de Vaate.

2/8. Naam: Adriaan van den Houten.
Geboren: Zaterdag 24 November 1810 te Kerkwerve.
Gedoopt: Zondag 9 December 1810 te Kerkwerve.
Overleden: Maandag 13 September 1819 te Kerkwerve op 8¾ jarige leeftijd.

3/9. Naam: Jozua van den Houten.
Geboren: Zaterdag 2 Januari 1813 te Kerkwerve.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Zaterdag 26 Januari 1889 op 76 jarige leeftijd.

4/10. Naam: Paulus van den Houten.
Geboren: Dinsdag 27 September 1814 te Kerkwerve.
Overleden: Maandag 5 Juni 1815 te Kerkwerve slechts 8 maanden oud.

5-11. Naam: Paulus van den Houten.
Geboren: Maandag 22 Januari 1816 te Kerkwerve.
Overleden: Vrijdag 11 Oktober 1816 te Kerkwerve slechts 9 maanden oud.

6/12. Naam: Cornelis van den Houten.
Geboren: Vrijdag 16 Mei 1817 te Kerkwerve.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Donderdag 3 Februari 1881 te Zierikzee op 63¾ jarige leeftijd.

7/13. Naam: Jacob van den Houten.
Geboren: Zondag 20 September 1818 te Kerkwerve.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Vrijdag 15 November 1895 te Ouwerkerk op 77 jarige leeftijd.

8/14. Naam: Adriaan van den Houten.
Geboren: Woensdag 15 November 1820 te Kerkwerve.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Maandag 25 November 1907 te Zierikzee op 87 jarige leeftijd.

9/15. Naam: Krina van den Houten.
Geboren: Dinsdag 29 Juli 1823 te Kerkwerve.
Beroep: Particuliere.
Overleden: Donderdag 2 Maart 1843 te Kerkwerve op 19½ jarige leeftijd.
Huwde op Zaterdag 25 September 1841 te Kerkwerve met:
Naam: Triest de Jonge.
Geboren: Maandag 22 Maart 1819 te Rengerskerke.
Beroep: Boerenknecht.
Ouders: Pieter Triest Gerse de Jonge (Beroep: Arbeider) en Neeltje Gerse Zwager.

Terug naar de start pagina.
Name: Maarten Leenderts van den Houten.
Born: Tuesday, September 5, 1780 in Kerkwerve.
Baptized: Sunday, September 10, 1780 in Kerkwerve.
Witness: Adriaantje Abrahamse.
Occupation: Milkman, Farmer.
Deceased: Tuesday, December 20, 1842 in Kerkwerve at 62¼ years of age.
Parents: Leendert van den Houten and Krina Jacobse Hanse.

Married for the first time on Friday, May 26, 1797 with:
Name: Elizabeth (Lyzabeth Maartense) Cornelisse.
Born: (about) 1763? in Kerkwerve or Duivendijke.
Deceased: Friday, April 25, 1806 at about 43 years of age, about 2 months
after the birth of there 6th child. Widdow of Willem den Boer.

                        They had 6 children:

1. Name: Lena van den Houten.
Born: Sunday, September 9, 1798 in Kerkwerve.
Baptized: Sunday, September 30, 1798 in Kerkwerve.
Occupation: Worker.
Deceased: Sunday, January 29, 1865 in Zonnemaire at 66 years of age.

2. Name: Maria van den Houten.
Born: Sunday, May 5, 1799 in Kerkwerve.
Baptized: Saturday, May 25, 1799 in Kerkwerve.
Deceased: ? probebly young of age because the next child is also called Maria.

3. Name: Maria van den Houten.
Born: Monday, May 5, 1800 in Kerkwerve.
Baptized: Sunday, May 25, 1800 in Kerkwerve.

4. Name: Adriaantje van den Houten.
Born: Saturday, May 29, 1802 in Kerkwerve.
Baptized: Friday, May 13, 1803 in Kerkwerve.
Occupation: Maid.
Deceased: Tuesday, June 3, 1845 in Kerkwerve at 43 years of age.
Married on Friday, November 23, 1827 in Kerkwerve with:
Name: Johannes van der Werf.
Born: Thursday, July 28, 1803 in Haamstede.
Baptized: Sunday, August 7, 1803 in Haamstede.
Occupation: Milkman / Worker.
Parents: Jacob Corneliszn  van der Werf (± 1775 - 1830, Occupation: Milkman)
              and Neeltje Johannesse Bodts (1780 - 1852).

5. Name: Leendert van den Houten.
Born: Monday, September 12, 1803 in Kerkwerve.
Baptized: Monday, September 19, 1803 in Kerkwerve.
Deceased: Monday, December 8, 1879 in Zierikzee at 76 years of age.

6. Name: Krijna van den Houten.
Born: Monday, Februari 17, 1806 in Kerkwerve.
Baptized: Saturday, March 9, 1806 in Kerkwerve.

On Thursday, June 30, 1808 Maarten married for the second time, now with:
Name: Adriana (Adriaantje) Stoutjesdijk.
Born: Thursday, June 14, 1787 in Nieuwerkerk (Duiveland).
Baptized: Sunday, June 24, 1787 in Nieuwerkerk (Duiveland).
Deceased: Monday, January 2, 1826 in Kerkwerve at 38½ years of age.
Parents: Josua Stoutjesdijk and Johanna Cornelisd Zorge.

                        They had 9 children. So Maarten was father of 15 children:

1/7. Name: Johanna van den Houten.
Born: Friday, June 2, 1809 in Kerkwerve.
Baptized: Monday, June 12, 1809 in Kerkwerve.
Occupation: Maid.
Deceased: Thursday, January 13, 1876 in Ellemeet, at 66½ years of age.
Married on June 19, 1835 in Elkerzee with:
Name: Jan van den Berge.
Born (about) 1799 in Zierikzee.
Occupation: Worker.
Deceased: Monday, February 23, 1874 te Ellemeet.
Parents: Bastiaan van den Berge and Keetje van de Vaate.

2/8. Name: Adriaan van den Houten.
Born: Saterday, November 24, 1810 in Kerkwerve.
Baptized: Sunday, December 9, 1810 in Kerkwerve.
Deceased: Monday, September 13, 1819 in Kerkwerve at 8¾ years of age.

3/9. Name: Jozua van den Houten.
Born: Saturday, January 2, 1813 in Kerkwerve.
Occupation: Worker.
Deceased: Saturday, January 26, 1889 at 76 years of age.

4/10. Name: Paulus van den Houten.
Born: Tuesday, September 27, 1814 in Kerkwerve.
Deceased: Monday, June 5, 1815 in Kerkwerve only 8 months old.

5/11. Name: Paulus van den Houten.
Born: Monday, January 22, 1816 in Kerkwerve.
Deceased: Friday, October 11, 1816 in Kerkwerve only 9 months old.

6/12. Name: Cornelis van den Houten.
Born: Friday, May 16, 1817 in Kerkwerve.
Occupation: Worker.
Deceased: Thursday, February 3, 1881 in Zierikzee at 63¾ years of age.

7/13. Name: Jacob van den Houten.
Born: Sunday, September 20, 1818 in Kerkwerve.
Occupation: Worker.
Deceased: Friday, November 15, 1895 in Ouwerkerk at 77 years of age.

8/14. Name: Adriaan van den Houten.
Born: Wednesday, November 15, 1820 in Kerkwerve.
Occupation: Worker.
Deceased: Monday, November 25, 1907 in Zierikzee at 87 years of age.

9/15. Name: Krina van den Houten.
Born: Tuesday, July 29, 1823 in Kerkwerve.
Occupation: Maid.
Deceased: Thursday, March 2, 1843 in Kerkwerve at 19½ years of age.
Married on Satuday, September 25, 1841 in Kerkwerve with:
Name: Triest de Jonge.
Born: Monday, March 22, 1819 in Rengerskerke.
Occupation: Farmhand.
Parents: Pieter Triest Gerse de Jonge (Occupation: Worker) and Neeltje Gerse Zwager.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie