Naam: Aren Aartz van den Houten.
Geboren: Zondag 27 April 1777.
Ouders: Aart Johannesz van den Houten en Jannetje Dimmense Witte.

Huwde voor de eerste keer op Vrijdag 7 Oktober 1796 met:
Naam: Neeltje Abelsdr de Vries.
Geboren: Woensdag 28 November 1764 te Goedereede.
Overleden: Maandag 24 December 1804 op 40 jarige leeftijd, drie
maanden na de geboorte van haar laatste kind.

                        Zij kregen 5 kinderen:

1. Naam: ? Levenloos geboren (tweeling).
Geboren: Zaterdag 14 Januari 1797 te Goedereede.
Overleden: Zaterdag 14 Januari 1797 te Goedereede.

2. Naam: ? Levenloos geboren (tweeling).
Geboren: Zaterdag, 14 Januari 1797 te Goedereede.
Overleden: Zaterdag 14 Januari 1797 te Goedereede.

3. Naam: Jannetje van den Houten.
Geboren: Zondag 29 Juli 1798.

4. Naam: Jan van den Houten.
Geboren: Donderdag 17 April 1800.
Gedoopt: Zondag 4 Mei 1800.
Overleden: Vrijdag 1 April 1814 te Goedereede op 13¾ jarige leeftijd.

5. Naam: Daniel van den Houten.
Geboren: Maandag 24 September 1804.
Gedoopt: Maandag 30 September 1804.
Overleden: Zaterdag 25 Mei 1805 slechts 20 maanden oud.


Aren huwde op Zaterdag 27 April 1805 voor de tweede keer, nu met:
Naam: Neeltje Hendriksdr Klein.
Geboren: Zaterdag 22 April 1786.
Ouders: Hendrik Klein en Aagtje L. den Herder.

                        Zij kregen 3 kinderen:

1/6. Naam: Hendrik van den Houten.
Geboren: Donderdag 16 Oktober 1806 te Stellendam.
Gedoopt: Woensdag 5 November 1806.

2/7. Naam: Jannetje van den Houten.
Geboren: Vrijdag 26 Februari 1808 te Goedereede.
Gedoopt: Zondag 3 April 1808 te Goedereede.
Overleden: Zondag 27 Maart 1836 te Dirksland op 28 jarige leeftijd.
Huwde op Vrijdag 30 April 1830 te Dirksland met:
Naam: Jan Reedijk.
Geboren: ± 1799 te Dirksland.
Ouders: Willem Reedijk en Cornelia Heikoop.

3/8. Naam: ? Ongedoopt kraamkind.
Geboren: Dinsdag 26 Februari 1810.
Overleden: Donderdag 28 Februari 1810 slechts 2 dagen oud.

Terug naar de start pagina.
Name: Aren Aartz van den Houten.
Born: Sunday, April 27, 1777.
Parents: Aart Johannesz van den Houten and Jannetje Dimmense Witte.

Married for the first time on Friday, October 7, 1796 with:
Name: Neeltje Abelsdr de Vries.
Born: Wednesday, November 28, 1764 in Goedereede.
Deceased: Monday, December 24, 1804 at 40 years of age, three
months after the birth of her last child.

                        They had 5 children:

1. Name: ? still born (twins).
Born: Saturday, January 14, 1797 in Goedereede.
Deceased: Saturday, January 14, 1797 in Goedereede.

2. Name: ? still born (twins).
Born: Saturday, January 14, 1797 in Goedereede.
Deceased: Saturday, January 14, 1797 in Goedereede.

3. Name: Jannetje van den Houten.
Born: Sunday, July 29, 1798.

4. Name: Jan van den Houten.
Born: Thursday, April 17, 1800.
Baptized: Sunday, May 4, 1800.
Deceased: Friday, April 1, 1814 in Goedereede at 13¾ years of age.

5. Name: Daniel van den Houten.
Born: September 24, 1804.
Baptized: September 30, 1804.
Deceased: May 25, 1805 only 20 months old.


Aren married on Saturday, April 27, 1805 for the second time now with:
Name: Neeltje Hendriksdr Klein.
Born: Saturday, April 22, 1786.
Parents: Hendrik Klein and Aagtje L. den Herder.

                        They had 3 children:

1/6. Name: Hendrik van den Houten.
Born: Thursday, October 16, 1806 in Stellendam.
Baptized: Wednesday, November 5, 1806.

2/7. Name: Jannetje van den Houten.
Born: Friday, February 26, 1808 in Goedereede.
Baptized: Sunday, April 3, 1808 in Goedereede.
Deceased: Sunday, March 27, 1836 in Dirksland at 28 years of age.
Married on Friday, April 30, 1830 in Dirksland with:
Name: Jan Reedijk.
Born: ± 1799 in Dirksland.
Parents: Willem Reedijk and Cornelia Heikoop.

3/8. Name: ? Not Baptized child.
Born: Tuesday, February 26, 1810.
Deceased: Thursday, February 28, 1810 only 2 days old.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie