Naam: Johannes van den Houten.
Geboren: Woensdag 12 September 1770 te Goedereede.
Gedoopt: Zondag 23 September 1770 te Goedereede.
Overleden: Dinsdag 28 Oktober 1856 te Ouddorp op 86 jarige leeftijd.
Ouders: Aart Johannesz van den Houten en Jannetje Dimmense Witte.

Huwde op Zondag 25 September 1791 voor de eerste keer met:
Naam: Lena Janse Reijnbrand. (Lena Rhijnbrandtse Elevaars)
Geboren: Zondag 10 November 1765 te Ouddorp.
Overleden: Vrijdag 4 November 1803 te Goedereede tijdens of net na de
geboorte van haar laatste kind op bijna 38 jarige leeftijd.
Ouders: Jan Rijnbrand Nelevaart en Jannetje Cornelisse Mierop.

                        Zij kregen 5 kinderen:

1. Naam: Aart van den Houten.
Geboren: Zondag 25 Maart 1792 te Goedereede.

2. Naam: Jannetje van den Houten.
Geboren: Zondag 24 Augustus 1794 te Goedereede.

3. Naam: Jan van den Houten.
Geboren: Zondag 11 December 1796 te Goedereede.
Gedoopt: Woensdag 21 December 1796 te Goedereede.
Beroep: Arbeider.

4. Naam: Dimmen van den Houten.
Geboren: Woensdag 7 Augustus 1799 te Goedereede.
Gedoopt: Donderdag 29 Augustus 1799 te Goedereede.
Beroep: Arbeider.

5. Naam: ? van den Houten.
Gedoopt: niet (vermoedelijk levenloos geboren).
Overleden: Vrijdag 4 November 1803 te Goedereede.
Moeder Lena overleed op dezelfde dag.

Johannes huwde op Woensdag 7 Augustus 1805 voor de tweede keer, nu met:
Naam: Sara Haymeetman/Hameteman/Hameetman/Hameeteman.
Geboren: Zondag 24 Maart 1776 te Ouddorp.
Overleden: Zaterdag 9 Mei 1846 te Goedereede op 70 jarige leeftijd.

                        Zij kregen 6 kinderen:

1/6. Naam: Jannetje van den Houten.
Geboren: Zaterdag 17 Januari 1807 te Goedereede.
Gedoopt: Zondag 25 Januari 1807 te Goedereede.
Overleden: Woensdag 27 Augustus 1807 te Goedereede slechts 7 maanden oud.

2/7. Naam: Jannetje van den Houten.
Geboren: Vrijdag 23 December 1808 te Goedereede.
Gedoopt: Woensdag 28 December 1808 te Goedereede.
Overleden: Maandag 2 Oktober 1809 te Goedereede slechts 9 maanden oud.

3/8. Naam: Jannetje van den Houten.
Geboren: Zondag 28 Oktober 1810 te Goedereede.
Gedoopt: Vrijdag 23 November 1810 te Goedereede.
Huwde op Donderdag 5 April 1838 te Stellendam met:
Naam: Pieter Keuse.
Geboren: ± 1811 te Stellendam.

4/9. Naam: Johanna van den Houten. (tweeling)
Geboren: Woensdag 25 Maart 1812 te Goedereede.

5/10. Naam: Elizabeth van den Houten. (tweeling)
Geboren: Woensdag 25 Maart 1812 te Goedereede.
Overleden: Zaterdag 18 April 1812 te Goedereede slechts 24 dagen oud.

6/11. Naam: Levenloos van den Houten. (jongetje)
Datum: Zondag 20 Juli 1817 te Goedereede.

Terug naar de start pagina.
Name: Johannes van den Houten.
Born: Wednesday, September 12, 1770 in Goedereede.
Baptized: Sunday, September 23, 1770 in Goedereede.
Deceased: Tuesday, October 28, 1856 in Ouddorp at 86 years of age.
Parents: Aart Johannesz van den Houten and Jannetje Dimmense Witte.

Married on Sunday, September 25, 1791 for the first time with:
Name: Lena Janse Reijnbrand. (Lena Rhijnbrandtse Elevaars)
Born: November 10, 1765 in Ouddorp.
Deceased: November 4, 1803 during or after the burth of her last child at
nearly 38 years of age.
Parents: Jan Rijnbrand Nelevaart and Jannetje Cornelisse Mierop.

                        They had 5 children:

1. Name: Aart van den Houten.
Born: Sunday, March 25, 1792 in Goedereede.

2. Name: Jannetje van den Houten
Born: Sunday, August 24, 1794 in Goedereede.

3. Name: Jan van den Houten.
Born: Sunday, December 11, 1796 in Goedereede.
Baptized: Wednesday, December 21, 1796 in Goedereede.
Occupation: Workman.

4. Name: Dimmen van den Houten.
Born: Wednesday, August 7, 1799 in Goedereede.
Baptized: Thursday, August 29, 1799 in Goedereede.
Occupation: Workman.

5. Name: ? van den Houten.
Baptized: not (supposed still born).
Deceased: Friday, November 4, 1803 in Goedereede.
Mother Lena died the same day.

Johannes married on Wednesday, August 7, 1805 for the second time, now with:
Name: Sara Haymeetman/Hameteman/Hameetman/Hameeteman.
Born: Sunday, March 24, 1776 in Ouddorp.
Deceased: Saturday, May 9, 1846 in Goedereede at 70 years of age.

                        They had 6 children:

1/6. Name: Jannetje van den Houten.
Born: Saturday, January 17, 1807 in Goedereede.
Baptized: Sunday, January 25 , 1807 in Goedereede.
Deceased: Wednesday, August 27, 1807 in Goedereede only 7 months old.

2/7. Name: Jannetje van den Houten.
Born: Friday, December 23, 1808 in Goedereede.
Baptized: Wednesday, December 28 , 1808 in Goedereede.
Deceased: Monday, October 2, 1809 in Goedereede only 9 months old.

3/8. Name: Jannetje van den Houten.
Born: Sunday, October 28, 1810 in Goedereede.
Baptized: Friday, November 23 , 1810 in Goedereede.
Married on Thursday, April 5, 1838 in Stellendam with:
Name: Pieter Keuse.
Born: ± 1811 in Stellendam.

4/9. Name: Johanna van den Houten. (twins)
Born: Wednesday, March 25, 1812 in Goedereede.

5/10. Name: Elizabeth van den Houten. (twins)
Born: Wednesday, March 25, 1812 in Goedereede.
Deceased: Saturday, April 18, 1812 in Goedereede only 24 days old.

6/11. Name: Stillborn van den Houten. (boy)
Date: Sunday, July 20, 1817 in Goedereede.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie