Naam: Jacob (Jakob) van den Houten.
Geboren: Maandag 9 Oktober 1769 te Kerkwerve.
Gedoopt: Zondag 15 Oktober 1769 te Kerkwerve.
Beroep: Herbergier.
Overleden: Maandag 10 April 1820 te Noordwelle op 50½ jarige leeftijd.
Ouders: Leendert (Leendert Paulusse) van den Houten en Krina Jacobse Hanse.

Huwde met:
Naam: Maatje Adriaanse Kip.
Geboren: Zondag 7 Januari 1770 te Dreischor.
Beroep: Herbergierster.
Overleden: Maandag 9 Januari 1826 te Noordwelle op 56 jarige leeftijd.

                        Zij kregen 4 kinderen:

1. Naam: Krijna (Krina) van den Houten.
Geboren: Zondag 22 Maart 1795 te Dreischor.
Beroep: Boeremeid / Arbeidster.
Overleden: Woensdag 28 November 1832 te Noordwelle op 37¾ jarige leeftijd.
Zij huwde voor de eerste keer op Woensdag  19 April 1815 te Noordwelle met:
Naam: Jan de Witte.
Geboren: (berekend) ± 1792 te Noordwelle.
Beroep: Dagloner.
Overleden: Zaterdag 28 Oktober 1826 te Ellemeet op 34 jarige leeftijd.
Ouders: Stoffel de Witte en Aaltje van der Weide.
Zij huwde voor de tweede keer op Vrijdag 24 Juni 1831 te Noordwelle met:
Naam: Hendrik Krijger.
Geboren: Zondag 25 September 1803 te Elkerzee.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Maandag 27 December 1875 te Serooskerke op 72¼ jarige leeftijd.
Ouders: Willem Krijger en Krina van Akeloo (Beroep: Partikuliere).

2. Naam: Leendert van den Houten.
Geboren: Donderdag 12 Juli 1798 te Dreischor.
Beroep: Dagloner, Timmerman, Tapper.

3. Naam: Cornelia van den Houten.
Geboren: Dinsdag 12 Augustus 1800 te Dreischor.
Beroep: Arbeidster / Particuliere.
Overleden: Donderdag 22 Mei 1862 te Noordwelle op 61¾ jarige leeftijd.
Zij huwde op Woensdag 23 April 1823 te Noordwelle met:
Naam: Adriaan van de Velde.
Geboren: ± 1794 te Haamstede.
Beroep: Boerenknegt.
Overleden: Donderdag 7 Januari 1858 te Noordwelle.
Ouders: Lieven van de Velde en Jacoba Houtman.

Dit gezin ging in 1805 in Noordwelle wonen.

4. Naam: Adriaan van den Houten.
Geboren: (geschat) 1809 te Noordwelle.
Overleden: Zaterdag 24 Juli 1819 te Noordwelle op ± 10 jarige leeftijd.

Terug naar de start pagina.
Name: Jacob (Jakob) van den Houten.
Born: Monday, October 9, 1769 in Kerkwerve.
Baptized: Sunday, October 15, 1769 in Kerkwerve.
Occupation: Innkeeper.
Deceased: Monday, April 10, 1820 in Noordwelle at 50½ years of age.
Parents: Leendert (Leendert Paulusse) van den Houten and Krina Jacobse Hanse.

Married with:
Name: Maatje Adriaanse Kip.
Born: Sunday, January 7, 1770 in Dreischor.
Occupation: Innkeeper.
Deceased: Monday, January 9, 1826 in Noordwelle at 56 years of age.

                        They had 4 children:

1. Name: Krijna (Krina) van den Houten.
Born: Sunday, March 22, 1795 in Dreischor.
Occupation: Farm Maid / Worker.
Deceased: Wednesday, November 28, 1832 in Noordwelle at 37¾ years of age.
She married for the first time on Wednesday, April 19, 1815 in Noordwelle with:
Name: Jan de Witte.
Born: (calculated) ± 1792 in Noordwelle.
Occupation: Day Labourer.
Deceased: Saturday, October 28, 1826 in Ellemeet at 34 years of age.
Parents: Stoffel de Witte and Aaltje van der Weide.
She married for the second time on Friday June 24, 1831 in Noordwelle with:
Name: Hendrik Krijger.
Born: Sunday, September 25, 1803 in Elkerzee.
Occupation: Worker.
Deceased: Monday, December 27, 1875 te Serooskerke at 72¼ years of age.
Parents: Willem Krijger and Krina van Akeloo (Occupation: Maid).

2. Name: Leendert van den Houten.
Born: Thursday, July 12, 1798 in Dreischor.
Occupation: Day Labourer, Carpenter, Bar Tender.

3. Name: Cornelia van den Houten.
Born: Tuesday, August 12, 1800 in Dreischor.
Occupation: Worker / Maid.
Deceased: Thursday, May 22, 1862 in Noordwelle at 61¾ years of age.
Married: Wednesday, April 23, 1823 in Noordwelle with:
Name: Adriaan van de Velde.
Born: ± 1794 in Haamstede.
Occupation: Farm helper.
Deceased: Thursday, January 7, 1858 in Noordwelle.
Parents: Lieven van de Velde and Jacoba Houtman.

This family Moved 1805 to Northwelle.

4. Name: Adriaan van den Houten.
Born: (about) 1809 in Noordwelle.
Deceased: Saturday, July 24, 1819 in Noordwelle at ± 10 years of age.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie