Naam: Paulus (Poulus) van den Houten.
Geboren: Zondag 6 Maart 1768 te Kerkwerve.
Gedoopt: Zondag 13 Maart 1768 te Kerkwerve.
Beroep: Melkboer.
Overleden: Vrijdag 8 Februari 1828 te Kerkwerve op bijna 60 jarige leeftijd.
Ouders: Leendert (Leendert Paulusse) van den Houten en Krina Jacobse Hanse.

Huwde voor de eerste keer op Donderdag 20 November 1794 te Dreischor met:
Naam: Cornelia (Kornelia) Janse (Jansdochter) Strayers (Straaijer) (Straeijer).
Geboren: te Serooskerke.
Overleden: Donderdag 3 Maart 1803 te Kerkwerve.

                        Zij kregen 2 kinderen:

1. Naam: Tannetje van den Houten.
Geboren: Vrijdag 28 September 1798 te Serooskerke.
Beroep: Winkelierster.
Overleden: Maandag 5 Mei 1862 te Ellemeet op 63½ jarige leeftijd.

2. Naam: Leendert van den Houten.
Geboren: Donderdag 21 Maart 1799 te Serooskerke.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Woensdag 3 Juli 1844 te Haamstede op 45¼ jarige leeftijd.

Op Vrijdag 15 februari 1805 huwde Paulus te Kerkwerve voor de tweede keer, nu met:
Naam: Maatje Klaasse Landman.
Geboren: Dinsdag 1 Januari 1782 te Rengerskerke.
Overleden: Zaterdag 2 juni 1827 te Kerkwerve op 45½ jarige leeftijd.
Ouders: Klaas Landman en Cornelia Velden.

Paulus huwde waarschijnlijk niet met zijn derde vrouw, maar kreeg wel samen met haar een dochter.
Dit kan de reden zijn waarom hun dochter in sommige akten een dubbele achternaam heeft.

Paulus zijn derde vrouw was:
Naam: Lena van Rookveen.
Geboren: Woensdag 2 Februari 1774 te Noordgouwe.
Overleden: Dinsdag 10 Maart 1812 te Noordgouwe op 38 jarige leeftijd.
Ouders: Machiel Janse van Rookveen en Janna Huijsmans.

                        Zij kregen 1 kind:

1/3. Naam: Paulina van den Houten van Rookveen.
Geboren: Vrijdag 6 September 1793 te Noordgouwe.
Overleden: Maandag 7 April 1862 te Noordgouwe op 68½ jarige leeftijd.

Terug naar de start pagina.
Name: Paulus (Poulus) van den Houten.
Born: Sunday, March 6, 1768 in Kerkwerve.
Baptized: Sunday, March 13, 1768 in Kerkwerve.
Occupation: Milkman.
Deceased: February 8, 1828 in Kerkwerve at almost 60 years of age.
Parents: Leendert (Leendert Paulusse) van den Houten and Krina Jacobse Hanse.

Married for the first time on Thursday, November 20, 1794 in Dreischor with:
Name: Cornelia (Kornelia) Janse (Jansdochter) Strayers (Straaijer) (Straeijer).
Born: in Serooskerke.
Deceased: Thursday, March 3, 1803 in Kerkwerve.

                        They had 2 children:

1. Name: Tannetje van den Houten.
Born: Friday, September 28, 1798 in Serooskerke.
Occupation: Shopkeeper.
Deceased: Monday, May 5, 1862 in Ellemeet at 63½ years of age.

2. Name: Leendert van den Houten.
Born: Thursday, March 21, 1799 in Serooskerke.
Occupation: Worker.
Deceased: Wednesday, July 3, 1844 in Haamstede at 45¼ years of age.

On Friday, February 15, 1805 Paulus married in Kerkwerve for the second time, now with:
Name: Maatje Klaasse Landman.
Born: Tuesday, January 1, 1782 in Rengerskerke.
Deceased: Saturday, June 2, 1827 in Kerkwerve at 45½ years of age.
Parents: Klaas Landman and Cornelia Velden.

Paulus probably not married to his third wife, but did get together with her a daughter.
This may be why their daughter in certain acts has a double surname.

Paulus his third wife was:
Name: Lena van Rookveen.
Born: Wednesday, February 2, 1774 in Noordgouwe.
Deceased: Tuesday, March 10, 1812 in Noordgouwe at 38 years of age.
Parents: Machiel Janse van Rookveen and Janna Huijsmans.

                        They had 1 child:

1/3. Name: Paulina van den Houten van Rookveen.
Born: Friday, September 6, 1793 in Noordgouwe.
Deceased: Monday, April 7, 1862 in Noordgouwe at 68½ years of age.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie