Naam: Christophorus (Christoffel, Stoffel) van den Houten.
Geboren: Donderdag 9 Februari 1764 te Oud en Nieuw Gastel.
Bron: RK Dopen 1720-1796 (deel 5) Oud en Nieuw Gastel.
Zie scan van doopakte.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Maandag 27 Maart 1820 om 08:00 uur in huisnummer 123 te
Oud en Nieuw Gastel op 56 jarige leeftijd.
Ouders: Adrianus van den Houten en Dijmphna Mouw.

Huwde op Zondag 6 Mei 1792 te Oud en Nieuw Gastel met:
Zie scan van huwelijksakte.
Ondertrouw datum was Vrijdag 20 April 1792 te Oud en Nieuw Gastel.
Naam: Anna van den Bos(ch).
Gedoopt: vermoedelijk op Zondag 21 Februari 1768 te Nieuw Gastel.
Overleden: vermoedelijk op Zaterdag 9 Mei 1807 op 39¼ jarige leeftijd.
Ouders: als bovenstaand klopt dan Cornelius van den Bos en Maria Jongenelen.

                        Zij kregen 8 kinderen:

1. Naam: Cornelius (Cornelis) van den Houten.
Gedoopt: Dinsdag 12 Maart 1793 te Oud en Nieuw Gastel.
Zie scan van doopakte.
Overleden: Zaterdag 28 Februari 1835 om 13:00 uur in Wijk A huisnummer 170
te Hoeven op bijna 42 jarige leeftijd.
Zie scan van overlijdensakte.
Was gehuwd met:
Naam: Jacoba Vermunt.

2. Naam: Digmannus van den Houten.
Gedoopt: Woensdag 6 Augustus 1794 te Oud en Nieuw Gastel.
Zie scan van doopakte.

3. Naam: Dina van den Houten.
Gedoopt: Maandag 22 Februari 1796 te Oud en Nieuw Gastel.
Zie scan van doopakte.

4. Naam: Adriana Jacoba van den Houten.
Gedoopt: Woensdag 25 Oktober 1797 te Oud en Nieuw Gastel.
Zie scan van doopakte.

5. Naam: Maria van den Houten.
Gedoopt: Donderdag 2 Januari 1800 te Oud en Nieuw Gastel.
Zie scan van doopakte.

6. Naam: Dijmphna van den Houten.
Gedoopt: Donderdag 3 December 1801 te Oud en Nieuw Gastel.
Zie scan van doopakte.

7. Naam: Joanna van den Houten.
Gedoopt: Zondag 28 Juni 1804 te Oud en Nieuw Gastel.
Zie scan van doopakte.

8. Naam: Adriaan van den Houten.
Geboren: Maandag 6 Januari 1806 te Dinteloord.
Beroep: Kramer.
Huwde op Dinsdag 21 Januari 1840 te Roosendaal en Nispen met:
Bron: Registers van huwelijken Roosendaal 1811-1922.
Naam: Helena Boghout.
Geboren: Woensdag 29 Juni 1803 te Roosendaal.
Beroep: Kraamster, Winkelierster.
Overleden: Zaterdag 19 Juni 1841 te Roosendaal en Nispen op bijna 38 jarige leeftijd.
Bron: Registers van overlijden Roosendaal 1811-1953.
Ouders: Cornelis Boghout en Cornelia Prop.
Op Zondag 6 Juni 1841 kregen Adriaan en Helena een Levenloos kind van het
mannelijk geslacht.
Bron: Registers van overlijden Roosendaal 1811-1953.
Dertien dagen later overleed Helena.Aangifte van het overlijden van Christophorus werd gedaan door zijn broer
Johannis van den Houten op 58 jarige leeftijd dus moet rond 1762 geboren zijn.

Terug naar de start pagina.
Name: Christophorus (Christoffel, Stoffel) van den Houten.
Born: Thursday, February 9, 1764 te Oud en Nieuw Gastel.
Source: RC Baptized 1720-1796 (part 5) Oud en Nieuw Gastel.
See scan of baptized deed.
Occupation: Worker.
Deceased: Monday, March 27, 1820 at 08:00 hrs. in housenumber 123 in
Oud en Nieuw Gastel at 56 years of age.
Parents: Adrianus van den Houten and Dijmphna Mouw.

Married on Sunday, May 6, 1792 in Oud en Nieuw Gastel with:
See scan of marriage certificate.
Name: Anna van den Bos(ch).
Baptized: probably at Sunday, February 21, 1768 in Nieuw Gastel.
Deceased: probable at Saturday, May 9, 1807 at 39¼ years of age.
Parents: if above mentioned is right, than Cornelius van den Bos en Maria Jongenelen.

                        They had 7 children:

1. Name: Cornelius (Cornelis) van den Houten.
Baptized: Tuesday, March 12, 1793 in Oud en Nieuw Gastel.
See scan of baptized certificate.
Deceased: Saturday, February 28, 1835 at 13:00 hrs. in District A housenumber 170
in Hoeven at almost 42 years of age.
See scan of death certificate.
Was married with:
Name: Jacoba Vermunt.

2. Name: Digmannus van den Houten.
Baptized: Wednesday, August 6, 1794 in Oud en Nieuw Gastel.
See scan of baptized certificate.

3. Name: Dina van den Houten.
Baptized: Monday, February 22, 1796 in Oud en Nieuw Gastel.
See scan of baptized certificate.

4. Name: Adriana Jacoba van den Houten.
Baptized: Wednesday, October 25, 1797 in Oud en Nieuw Gastel.
See scan of baptized certificate.

5. Name: Maria van den Houten.
Baptized: Thursday, January 2, 1800 in Oud en Nieuw Gastel.
See scan of baptized certificate.

6. Name: Dijmphna van den Houten.
Baptized: Thursday, December 3, 1801 in Oud en Nieuw Gastel.
See scan of baptized certificate.

7. Name: Joanna van den Houten.
Baptized: Sunday, June 28, 1804 in Oud en Nieuw Gastel.
See scan of baptized certificate.

8. Name: Adriaan van den Houten.
Born: Monday, January 6, 1806 in Dinteloord.
Occupation: Market merchant.
Married on Tuesday, January 21, 1840 in Roosendaal en Nispen with:
Source: Registers of marriages Roosendaal 1811-1922.
Name: Helena Boghout.
Born: Wednesday, June 29, 1803 in Roosendaal.
Occupation: Market merchant, Shopkeeper.
Deceased: Saturday, June 19, 1841 in Roosendaal en Nispen at almost 38 years of age.
Source: Registers of deaths Roosendaal 1811-1953.
Parents: Cornelis Boghout and Cornelia Prop.
On Sunday, June 6, 1841 Adriaan en Helena had a Stillborn Son.
Source: Registers of deaths Roosendaal 1811-1953.
Thirteen days later Helena died.Declaration of the death of Christophorus was done by his brother
Johannis van den Houten at 58 years of age, so he was born around 1762.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie