Naam: Josias van den Houten.
Geboren: Maandag 21 Oktober 1751 te Renesse.
Overleden: Maandag 10 Mei 1802 te Burgh op 50½ jarigeleeftijd.
Ouders: Andries van den Houten en Adriana Marinusse Schapekaes.

Huwde op Donderdag 3 Februari 1774 te Burgh met:
Naam: Martijntje Adriaantje Kostense (Ook: Martine, Maatje, Martina Adriana).
Gedoopt: Donderdag 30 Augustus 1750 te Burgh.
Getuige: Lena Wagenaar.
Beroep: Arbeidster.
Overleden: Woensdag 26 Januari 1825 te Burgh op 74½ jarige leeftijd.
Ouders: Adriaan Kostense en Cijtje D'Ooge.

                        Zij kregen 9 kinderen:

1. Naam: Adriaantje van den Houten.
Gedoopt: Zondag 13 Augustus 1775 te Burgh.

2. Naam: Cijtje van den Houten.
Geboren: Zondag 13 Oktober 1776 te Burgh.

3. Naam: Sietje (Cijtje) van den Houten.
Geboren: Donderdag 27 Augustus 1778 te Burgh.
Beroep: Arbeidster.
Overleden: Dinsdag 16 Juli 1844 te Haamstede op bijna 66 jarige leeftijd.

4. Naam: Marinus van den Houten. (tweeling)
Gedoopt: Zondag 31 December 1780 te Burgh.

5. Naam: Maria van den Houten. (tweeling)
Geboren: Woensdag 27 December 1780 te Burgh.
Gedoopt: Zondag 31 December 1780 te Burgh.
Beroep: Arbeidster.
Overleden: Zaterdag 19 Maart 1825 te Burgh op 44¼ jarige leeftijd.

6. Naam: Janna van den Houten.
Geboren: Vrijdag 7 Maart 1783 te Westerschouwen (Burgh).
Beroep: Arbeidster / Dienstmeid.
Overleden: Zondag 17 Augustus 1845 te Haamstede op 62½ jarige leeftijd.

7. Naam: Andries van den Houten.
Geboren: Zondag 6 Maart 1785 te Burgh.
Gedoopt: Zondag 13 Maart 1785 te Burgh.
Beroep: Dagloner.
Overleden: Maandag 24 Oktober 1842 te Haamstede op 57½ jarige leeftijd.
Huwde op Zaterdag 19 Mei 1832 te Haamstede met:
Naam: Stoffelijntje van Staalen (Stalen) weduwe van Abraham van Krimpen.
Geboren: (geschat) 1784 te Renesse.
Beroep: Dagloonster.
Overleden: Maandag 22 Juli 1839 te Haamstede op ongeveer 55 jarige leeftijd.
Ouders: Cornelis van Stalen en Cornelia Fondzen.

8. Naam: Adriaan van den Houten.
Geboren: Zaterdag 2 Februari 1788 te Burgh.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Dinsdag 10 September 1833 op 45½ jarige leeftijd.

9. Naam: Maatje van den Houten.
Geboren: Vrijdag 3 Juni 1791 te Burgh.

Terug naar de start pagina.
Name: Josias van den Houten.
Born: October 21, 1751 in Renesse.
Deceased: Monday, May 10, 1802 in Burgh at 50½ years of age.
Parents: Andries van den Houten en Adriana Marinusse Schapekaes.

Married on Thursday, February 3, 1774 in Burgh with:
Name: Martijntje Adriaantje Kostense, also: Martine, Maatje, Martina Adriana.
Baptized: Thursday, August 30, 1750 in Burgh.
Godparent: Lena Wagenaar.
Occupation: Worker.
Deceased: Wednesday, January 26, 1825 in Burgh at 74½ years of age.
Parents: Adriaan Kostense and Cijtje D'Ooge.

                        They had 9 children:

1. Name: Adriaantje van den Houten.
Baptized: Sunday, August 13, 1775 in Burgh.

2. Name: Cijtje van den Houten.
Born: Sunday, October 13, 1776 in Burgh.

3. Name: Sietje (Cijtje) van den Houten.
Born: Thursday, August 27, 1778 in Burgh.
Occupation: Worker.
Deceased: Tuesday, July 16, 1844 in Haamstede at almost 66 years of age.

4. Name: Marinus van den Houten. (twins)
Baptized: Sunday, December 31, 1780 in Burgh.

5. Name: Maria van den Houten. (twins)
Born: Wednesday, December 27, 1780 in Burgh.
Baptized: Sunday, December 31, 1780 in Burgh.
Occupation: Worker.
Deceased: March 19, 1825 in Burgh at 44¼ years of age.

6. Name: Janna van den Houten.
Born: Friday, March 7, 1783 in Westerschouwen (Burgh).
Occupation: Worker / Maid.
Deceased: Sunday, August 17, 1845 in Haamstede at 62½ years of age.

7. Name: Andries van den Houten.
Born: Sunday, March 6, 1785 in Burgh.
Baptized: Sunday, March 13, 1785 in Burgh.
Occupation: Day Labourer.
Deceased: October 24, 1842 in Haamstede at 57½ years of age.
Married on May 19, 1832 in Haamstede with:
Name: Stoffelijntje van Staalen (Stalen) widow of Abraham van Krimpen.
Born: (about) 1784 in Renesse.
Occupation: Day Labourer.
Deceased: July 22, 1839 in Haamstede at aboute 55 years of age.
Parents: Cornelis van Stalen and Cornelia Fondzen.

8. Name: Adriaan van den Houten.
Born: Saturday, February 2, 1788 in Burgh.
Occupation: Worker.
Deceased: Tuesday, September 10, 1833 at 45½ years of age.

9. Name: Maatje van den Houten.
Born: June 3, 1791 in Burgh.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie