Naam: Cornelia Abramse van den Houten.
Gedoopt: Zondag 26 November 1747 te Nieuwe-Tonge.
Overleden: Donderdag 27 Mei 1790 te Nieuwe-Tonge op 42½ jarige leeftijd.
Begraven: Woensdag 2 Juni 1790 te Nieuwe-Tonge.
Ouders: Abraham Pieters van den Houten en Tannetje Wouters Muijs.

Huwde voor de eerste keer op Zondag 9 Mei 1773 te Nieuwe-Tonge met:
Naam: Jan Oosterling.
Gedoopt: Zaterdag 20 Juli 1737 te Nieuwe-Tonge.
Overleden: voor 1781.
Ouders: Johannes Oosterling en Jannetje Zevenhuizen.

                        Zij kregen 3 kinderen:

1. Naam: Jannetje Oosterling.
Gedoopt: Zaterdag 12 Maart 1774 te Nieuwe-Tonge.

2. Naam: Abraham Oosterling.
Gedoopt: Maandag 3 November 1777 te Nieuwe-Tonge.

3. Naam: Tannetje Oosterling.
Gedoopt: Dinsdag 6 Juni 1780 te Nieuwe-Tonge.
Overleden: Zaterdag 8 Mei 1858 te Nieuwe-Tonge op 78 jarige leeftijd.
Huwde met:
Naam: Arie Oudzegel.
Na het overlijden van Arie huwde Tannetje met:
Naam: Andries Prinsse.
Overleden: voor 1858.

Cornelia huwde op Maandag 2 April 1781 te Nieuwe-Tonge voor de tweede keer, nu met:
Naam: Teunis Abramse Breesnee.
Gedoopt: Zondag 20 Oktober 1754 te Nieuwe-Tonge.
Beroep: Landbouwer.
Overleden: Donderdag 20 Maart 1834 te Nieuwe-Tonge op 79½ jarige leeftijd.
Ouders: Abraham Maartense Breesnee en Cornelia Teunisse Breesnee.

                        Zij kregen ook 3 kinderen:

1/4. Naam: Cornelia Teunisse Breesnee.
Gedoopt: Zondag 15 September 1782 te Nieuwe-Tonge.
Begraven: Zaterdag 26 November 1808 te Nieuwe-Tonge op 26¼ jarige leeftijd.
Huwde op Zondag 11 Maart 1804 te Nieuwe-Tonge met:
Naam: Pieter Janse van der Velde.
Geboren: Maandag 25 Januari 1779 te Nieuwe-Tonge.
Gedoopt: Zondag 31 Januari 1779 te Nieuwe-Tonge.
Beroep: Bouwman.
Overleden: Vrijdag 3 Juni 1853 te Nieuwe-Tonge op 74¼ jarige leeftijd.

2/5. Naam: Maria Teunisse Breesnee.
Geboren: Dinsdag 1 Maart 1785 te Nieuwe-Tonge.
Gedoopt: Zondag 13 Maart 1785 te Nieuwe-Tonge.
Overleden: Vrijdag 11 Februari 1870 te Herkingen op 84¾ jarige leeftijd.
Huwde met:
Naam: Willem Zuijdijk.

3/6. Naam: Lena Breesnee.
Gedoopt: Zondag 18 Oktober 1789 te Nieuwe-Tonge.
Overleden: Maandag 11 Januari 1790 slechts 3 maanden oud.

Terug naar de start pagina.
Name: Cornelia Abramse van den Houten.
Baptized: Sunday, November 26, 1747 in Nieuwe-Tonge.
Deceased: Thursday, May 27, 1790 in Nieuwe-Tonge at 42½ years of age.
Interred: Wednesday, June 2, 1790 in Nieuwe-Tonge.
Parents: Abraham Pieters van den Houten and Tannetje Wouters Muijs.

Married for the first time on Sunday, May 9, 1773 in Nieuwe-Tonge with:
Name: Jan Oosterling.
Baptized: Saturday, July 20, 1737 in Nieuwe-Tonge.
Deceased: before 1781.
Parents: Johannes Oosterling and Jannetje Zevenhuizen.

                        They had 3 children:

1. Name: Jannetje Oosterling.
Baptized: Saturday, March 12, 1774 in Nieuwe-Tonge.

2. Name: Abraham Oosterling.
Baptized: Monday, November 3, 1777 in Nieuwe-Tonge.

3. Name: Tannetje Oosterling.
Baptized: Tuesday, June 6, 1780 in Nieuwe-Tonge.
Deceased: Saturday, May 8, 1858 in Nieuwe-Tonge at 78 years of age.
Married with:
Name: Arie Oudzegel.
After the death of Arie, Tannetje married with:
Name: Andries Prinsse.
Deceased: before 1858.

Cornelia Married on Monday, April 2, 1781 in Nieuwe-Tonge for the second time, now with:
Name: Teunis Abramse Breesnee.
Baptized: Sunday, October 20, 1754 in Nieuwe-Tonge.
Occupation: Farmer.
Deceased: Thursday, March 20, 1834 in Nieuwe-Tonge at 79½ years of age.
Parents: Abraham Maartense Breesnee and Cornelia Teunisse Breesnee.

                        They also had 3 children:

1/4. Name: Cornelia Teunisse Breesnee.
Baptized: Sunday, September 15, 1782 in Nieuwe-Tonge.
Interred: Saturday, November 26, 1808 in Nieuwe-Tonge at 26¼ years of age.
Married on Sunday, March 11, 1804 in Nieuwe-Tonge with:
Name: Pieter Janse van der Velde.
Born: Monday, January 25, 1779 in Nieuwe-Tonge.
Baptized: Sunday, January 31, 1779 in Nieuwe-Tonge.
Occupation: Contractor.
Deceased: Friday, June 3, 1853 in Nieuwe-Tonge at 74¼ years of age.

2/5. Name: Maria Teunisse Breesnee.
Born: Tuesday, March 1, 1785 in Nieuwe-Tonge.
Baptized: Sunday, March 13, 1785 in Nieuwe-Tonge.
Deceased: Friday, February 11, 1870 in Herkingen at 84¾ years of age.
Married with:
Name: Willem Zuijdijk.

3/6. Name: Lena Breesnee.
Baptized: Sunday, October 18, 1789 in Nieuwe-Tonge.
Deceased: Monday, January 11, 1790 only 3 months old.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie