Naam: Leendert (Leendert Paulusse) van den Houten.
Gedoopt: Donderdag 4 Augustus 1743 te Serooskerke.
Ouders: Paulus (Pauwelis) van den Houten en Janna Leenderts.

Huwde op Vrijdag 17 april 1767 te Kerkwerve met:
Naam: Krina Jacobse (Crijna Jacobse) Hanse.
Gedoopt: Donderdag 20 Maart 1746 te Serooskerke.
Beroep: Journaliere = Dagloonster.
Overleden: Woensdag 2 Juni 1819 op 73¼ jarige leeftijd.
Ouders: Maarten Jacobse Hanse en Adriaantje Crijns.

                        Zij kregen 7 kinderen:

1. Naam: Paulus (Poulus) van den Houten.
Geboren: Zondag 6 Maart 1768 te Kerkwerve.
Gedoopt: Zondag 13 Maart 1768 te Kerkwerve.
Overleden: Vrijdag 8 Februari 1828 te Kerkwerve bijna 60 jaar oud.

2. Naam: Jacob (Jakob) van den Houten.
Geboren: Maandag 9 Oktober 1769 te Kerkwerve.
Gedoopt: Zondag 15 Oktober 1769 te Kerkwerve.
Beroep: Herbergier.
Overleden: Maandag 10 April 1820 te Kerkwerve op 50½ jarige leeftijd.

3. Naam: Janna van den Houten.
Geboren: Donderdag 21 November 1771 te Kerkwerve.
Gedoopt: Zondag 1 December 1771 te Kerkwerve.
Overleden: Zaterdag 27 Februari 1858 te Ellemeet op 86 jarige leeftijd.
Huwde voor de eerste keer met:
Naam: Cornelis Bakker.
Huwde later op Woensdag 15 September 1819 te Nieuwerkerk met:
Naam: Adriaan Suiker.
Geboren: in 1769 te Nieuwerkerk.
Beroep: Boerenknecht.

4. Naam: Adriaan van den Houten.
Geboren: Maandag 12 December 1774 te Kerkwerve.
Gedoopt: Zondag 18 December 1774 te Kerkwerve.
Overleden: Dinsdag 29 December 1807 te Serooskerke op 33 jarige leeftijd.

5. Naam: Engeltje van den Houten.
Geboren: Maandag 29 Juni 1778 te Kerkwerve.
Gedoopt: Zondag 12 Juli 1778 te Kerkwerve.

6. Naam: Maarten Leenderts van den Houten.
Geboren: Dinsdag 5 September 1780 te Kerkwerve.
Gedoopt: Zondag 10 September 1780 te Kerkwerve.
Overleden: Dinsdag 20 December 1842 te Kerkwerve op 62¼ jarige leeftijd.

7. Naam: Lena van den Houten.
Geboren: Dinsdag 20 Mei 1783 te Kerkwerve.
Gedoopt: Zondag 1 Juni 1783 te Kerkwerve.
Overleden: Woensdag 10 Augustus 1842 te Bommenede op 59 jarige leeftijd.
Huwde met Gerardus (Gerard) Brouwer(s).

Terug naar de start pagina.
Name: Leendert (Leendert Paulusse) van den Houten.
Baptized: Thursday, August 4, 1743 in Serooskerke.
Parents: Paulus (Pauwelis) van den Houten and Janna Leenderts.

Married on Friday, April 17, 1767 in Kerkwerve with:
Name: Krina Jacobse (Crijna Jacobse) Hanse.
Baptized: Thursday, March 20, 1746 in Serooskerke.
Occupation: Journaliere = Worker by day.
Deceased: Wednesday, June 2, 1819 at 73¼ years of age.
Parents: Maarten Jacobse Hanse and Adriaantje Crijns.

                        They had 7 children:

1. Name: Paulus (Poulus) van den Houten.
Born: Sunday, March 6, 1768 in Kerkwerve.
Baptized: Sunday, March 13, 1768 in Kerkwerve.
Deceased: Friday, February 8, 1828 in Kerkwerve at nearly 60 years of age.

2. Name: Jacob (Jakob) van den Houten.
Born: Monday, October 9, 1769 in Kerkwerve.
Baptized: Sunday, October 15, 1769 in Kerkwerve.
Occupation: Innkeeper.
Deceased: Monday, April 10, 1820 in Kerkwerve at 50½ years of age.

3. Name: Janna van den Houten.
Born: Thursday, November 21, 1771 in Kerkwerve.
Baptized: Sunday, December 1, 1771 in Kerkwerve.
Deceased: Saterday, February 27, 1858 in Ellemeet at 86 years of age.
Married first with:
Name: Cornelis Bakker.
Married later on Wednesday, September 15, 1819 in Nieuwerkerk with:
Name: Adriaan Suiker.
Born in 1769 in Nieuwerkerk.
Occupation: Farm hand.

4. Name: Adriaan van den Houten.
Born: Monday, December 12, 1774 in Kerkwerve.
Baptized: Sunday, December 18, 1774 in Kerkwerve.
Deceased: Tuesday, December 29, 1807 in Serooskerke at 33 years of age.

5. Name: Engeltje van den Houten.
Born: Monday, June 29, 1778 in Kerkwerve.
Baptized: Sunday, June 12, 1778 in Kerkwerve.

6. Name: Maarten Leenderts van den Houten.
Born: Tuesday, September 5, 1780 in Kerkwerve.
Baptized: Sunday, September 10, 1780 in Kerkwerve.
Deceased: Tuesday, December 20, 1842 in Kerkwerve at 62¼ years of age.

7. Name: Lena van den Houten.
Born: Tuesday, May 20, 1783 in Kerkwerve.
Baptized: Sunday, June 1, 1783 in Kerkwerve.
Deceased: Wednesday, August 10, 1842 in Bommenede at 59 years of age.
Married with Gerardus (Gerard) Brouwer(s).

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie