Naam: Aart Johannesz van den Houten.
Geboren: (berekend) 1738 te Goedereede.
Overleden: Woensdag 9 Augustus 1815 te Goedereede op ± 77 jarige leeftijd.
Ouders: Johannes Aartse van den Houten en Lijsbet Jansdr. Witte.

Huwde voor de eerste keer op Zondag 17 Mei 1767 met:

Naam: Jannetje Dimmense Witte.
Geboren: Donderdag 14 Januari 1742 te Goedereede.
Overleden: Woensdag 28 Juni 1786 op 44½ jarige leeftijd,
10 dagen na de geboorte van haar laatste kind.
Ouders: Dimme Jobs Witte en Aagje Jobs Bakker.

                        Zij kregen 8 kinderen:

1. Naam: Elisabeth van den Houten.
Geboren: Zondag 20 Maart 1768 te Goedereede.
Overleden: Maandag 8 Oktober 1770 te Goedereede op 2½ jarige leeftijd.

2. Naam: Johannes van den Houten.
Geboren: Woensdag 12 September 1770 te Goedereede.
Gedoopt: Zondag 23 September 1770 te Goedereede.

3. Naam: (Levenloos) van den Houten.
Geboren: Woensdag 14 Oktober 1772 te Goedereede.
Overleden: Woendag 14 Oktober 1772 te Goedereede.

4. Naam: Dimmen van den Houten.
Geboren: Zondag 10 Juli 1774.

5. Naam: Aren Aartz van den Houten.
Geboren: Zondag 27 April 1777.

6. Naam: Jan van den Houten.
Geboren: Zondag 19 November 1780.
Overleden: Dinsdag 28 November 1780, slechts 9 dagen oud.

7. Naam: Elisabeth van den Houten.
Geboren: Zondag 15 September 1782.
Overleden: Woensdag 14 Februari 1787, slechts 4½ jaar oud.

8. Naam: Jan van den Houten.
Geboren: Zondag 18 Juni 1786.
10 Dagen later overleed zijn moeder.

         Aart huwde voor de tweede keer, nu met:
         Naam: Johanna Dse (Johanna Domisse) Bakelaar.
         Gedoopt: Zondag 9 Mei 1756 te Goedereede.
         Overleden: Zaterdag 30 Juni 1787 op 31 jarige leeftijd,
         tijdens de geboorte van hun enige kind Donus.
         Johanna had broers: Jacobus, Pieter en Jan en zusters:
         Margriet en Neeltje.

                        Aart en Johanna kregen 1 kind:

1/9. Naam: Donus van den Houten.
Geboren: Zondag 1 Juli 1787.
Overleden: Donderdag 19 Juli 1787, slechts 18 daden oud.
Zijn moeder overleed waarschijnlijk midden
in de nacht tijdens de geboorte van Donus.

         Aart huwde 5 maanden na het overlijden van zijn vrouw Johanna op
         Woensdag 28 November 1787 voor de derde keer, nu met:
         Naam: Leentje of Leuntje of Lena Blok.
         Geboren: Woensdag 28 Juni 1758 te Middelharnis.
         Overleden: Maandag 11 April 1808 op bijna 49¾ jarige leeftijd.
         Ouders: Teunis Gerrits Blok en
         (waarschijnlijk) Katelijntje (Kaatje Willems) Koote.

                        Aart en Leentje kregen 9 kinderen:

1/10. Naam: Teunis van den Houten.
Geboren: Woensdag 15 Oktober 1788 te Goedereede.
Beroep: Arbeider.
Overleden: Zondag 3 April 1864 te Goedereede op 75½ jarige leeftijd.

2/11. Naam: Teuntje van den Houten.
Geboren: Zondag 26 Oktober 1788.

Gezien de geboortedatums van bovenstaande erg dicht bij elkaar liggen moet
ik dat nog eens in Goedereede uitzoeken.

3/12. Naam: Jan van den Houten.
Geboren: Zondag 20 September 1789.
Overleden: Donderdag 6 Oktober 1789 slechts 17 dagen oud.

4/13. Naam: Jan van den Houten.
Geboren: Woensdag 26 Januari 1791.
Overleden: Woensdag 9 Mei 1792 slechts 15 maanden oud.

5/14. Naam: Willem van den Houten.
Gedoopt: Zondag 12 Februari 1792 te Goedereede.
Overleden: Woensdag 22 Maart 1854 op 62 jarige leeftijd.

6/15. Naam: Catherina van den Houten.
Geboren: Vrijdag 13 Juli 1792.
Overleden: Woensdag 25 Mei 1796 slechts 3¾ jaar oud.

7/16. Naam: Klaas van den Houten.
Geboren: Woensdag 26 Oktober 1796 te Goedereede.
Gedoopt: Donderdag 3 November 1796 te Goedereede.
Beroep: Arbeider.

8/17. Naam: Jan van den Houten.
Geboren: Maandag 4 Maart 1799 te Goedereede.
Gedoopt: Zondag 10 Maart 1799 te Goedereede.
Huwde op Dinsdag 12 Mei 1820 te Goedereede met:
Naam: Neeltje Witte.
Geboren: ± 1805 te Ouddorp.
Ouders: Jan Gerrit Witte en Maatje Flips Roon.
Weduwnaar van Neeltje Witte.
Huwde Jan op Zaterdag 25 September 1830 te Goedereede met:
Naam: Pieternella Raap.
Geboren: Zaterdag 25 Januari 1800 te Den Bommel.
Ouders: Cornelis Raap en Hendrina Aassent.
Weduwnaar van Pieternella Raap.
Huwde Jan op Donderdag 11 Oktober 1832 te Goedereede met:
Naam: Machelina de Korte (Weduwe van Nicolaas Paquij).
Geboren: ± 1799 te Zevenbergen.
Ouders: Jan de Korte en Krijna Korsten.

9/18. Naam: Cornelis van den Houten.
Geboren: Zaterdag 6 Juni 1801.
Gedoopt: Zondag 21 Juni 1801.

Terug naar de start pagina.
Name: Aart Johannesz van den Houten.
Born: (calculated) 1738 in Goedereede.
Deceased: Wednesday, August 9, 1815 in Goedereede at ± 77 years of age.
Parenst: Johannes Aartse van den Houten and Lijsbet Jansdr. Witte.

Married for the first time on Sunday, May 17, 1767 with:

Name: Jannetje Dimmense Witte.
Born: Thursday, January 14, 1742 in Goedereede.
Deceased: Wednesday, June 28, 1786 at 44½ years of age,
10 days after the birth of her last child .
Parents: Dimme Jobs Witte and Aagje Jobs Bakker.

                        They had 8 children:

1. Name: Elisabeth van den Houten.
Born: Sunday, March 20, 1768 in Goedereede.
Deceased: Monday, October 8, 1770 in Goedereede at 2½ years of age.

2. Name: Johannes van den Houten.
Born: Wednesday, September 12, 1770 in Goedereede.
Baptized: Sunday, September 23, 1770 in Goedereede.

3. Name: (Stillborn) van den Houten.
Born: Wednesday, October 14, 1772 in Goedereede.
Deceased: Wednesday, October 14, 1772 in Goedereede.

4. Name: Dimmen van den Houten.
Born: Sunday, July 10, 1774.

5. Name: Aren Aartz van den Houten.
Born: Sunday, April 27, 1777.

6. Name: Jan van den Houten.
Born: Sunday November 19, 1780.
Deceased: Tuesday, November 28, 1780 only 9 days old.

7. Name: Elisabeth van den Houten.
Born: Sunday, September 15, 1782.
Deseased: Wednesday, February 14, 1787, only 4½ years of age.

8. Name: Jan van den Houten.
Born: Sunday, June 18, 1786.
10 Days later his mother died.

         Aart married for the second time, now with:
         Name: Johanna Dse (Johanna Domisse) Bakelaar.
         Born: Sunday, May 9, 1756 in Goedereede.
         Deseased: Saterday, June 30, 1787 at 31 years of age,
         during the birth of there first and only child, Donus.
         Johanna had brothers: Jacobus, Pieter and Jan and
         sisters: Margriet and Neeltje.

                        Aart and Johanna had 1 child:

1/9. Name: Donus van den Houten.
Born: Sunday, July 1, 1787.
Deceased: Thursday, July 19, 1787, only 18 days old.
His mother died probably in the middle of the night during his birth.

         Aart married 5 months after Johanna died, on Wednesday, November 28,
         1787 for the third time, now with:
         Name: Leentje or Leuntje or Lena Blok.
         Born: Wednesday June 28, 1758 in Middelharnis.
         Deceased: Monday, April 11, 1808 at 49¾ years of age.
         Parents: Teunis Gerrits Blok and
         (probably) Katelijntje (Kaatje Willems) Koote.

                        Aart and Leentje had 9 children:

1/10. Name: Teunis van den Houten.
Born: Wednesday, October 15, 1788 in Goedereede.
Occupation: Workman.
Deceased: Sunday, April 3, 1864 in Goedereede at 75½ years of age.

2/11. Name: Teuntje van den Houten.
Born: Sunday, October 26, 1788.

Given the birth dates of these are very close together I have to look in
Goedereede to find out what is right.

3/12. Name: Jan van den Houten.
Born: Sunday, September 20, 1789.
Deceased: Thursday, October 6, 1789 only 17 days old.

4/13. Name: Jan van den Houten.
Born: Wednesday, January 26, 1791.
Deceased: Wednesday, May 9, 1792 only 15 months old.

5/14. Name: Willem van den Houten.
Baptized: Sunday, February 12, 1792 in Goedereede.
Deceased: Wednesday, March 22, 1854 at 62 years of age.

6/15. Name: Catherina van den Houten.
Born: Friday, July 13, 1792.
Deceased: Wednesday, May 25, 1796 at 3¾ years of age.

7/16. Name: Klaas van den Houten.
Born: Wednesday, October 26, 1796 in Goedereede.
Baptized: Thursday, November 3, 1796 in Goedereede.
Occupation: Workman.

8/17. Name: Jan van den Houten.
Born: Monday March 4, 1799 in Goedereede.
Baptized: Sunday, March 10, 1799.
Married on Tuesday, May 12, 1820 in Goedereede met:
Name: Neeltje Witte.
Born: ± 1805 in Ouddorp.
Parents: Jan Gerrit Witte en Maatje Flips Roon.
Widower of Neeltje Witte.
Jan married at Saturday September 25, 1830 in Goedereede with:
Name: Pieternella Raap.
Born: Saturday, January 25, 1800 in Den Bommel.
Parents: Cornelis Raap and Hendrina van Aassent.
Widower of Pieternella Raap.
Jan married at Thursday, October 11, 1832 in Goedereede with:
Name: Machelina de Korte (Widow of Nicolaas Paquij).
Born: ± 1799 in Zevenbergen.
Parents: Jan de Korte and Krijna Korsten.

9/18. Name: Cornelis van den Houten.
Born: Saterday, June 6, 1801.
Baptized: Sunday June 21, 1801.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie