Naam: Adriaantje Abrahamse (Ariaantje) van den Houten.
Bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-karels-hulsbos/I2462.php
Gedoopt: Zondag 20 Maart 1735 te Nieuwe-Tonge.
Overleden: Dinsdag 24 December 1799 te Nieuwe-Tonge op 64¾ jarige leeftijd.
Ouders: Abraham Pieters van den Houten en Lena Roodzand.

Huwde op Zondag 12 Mei 1754 te Nieuwe-Tonge met:
Naam: Jacob Markussen Vreeswijk.
Gedoopt: Zaterdag 18 November 1730 te Nieuwe-Tonge.
Beroep: Bouwman.
Overleden: Vrijdag 12 Mei 1809 te Nieuwe-Tonge op 78½ jarige leeftijd.
Ouders: Marcus Cornelisse Vreeswijk en Teuntje Jacobs van Es.

                        Zij kregen 8 kinderen:

1. Naam: Teuntje Jacobse Vreeswijk.
Gedoopt: Zondag 29 Februari 1756 te Nieuwe-Tonge.
Overleden: Zondag 9 September 1821 te Nieuwe-Tonge op 65½ jarige leeftijd.
Huwde op Zondag 23 Februari 1777 te Nieuwe-Tonge met:
Naam: Jan Pieterse van der Velde.
Gedoopt: Zondag 25 November 1753 te Nieuwe-Tonge.
Overleden: Zondag 23 Mei 1819 te Midelharnis op 65½ jarige leeftijd.

2. Naam: Lena Vreeswijk.
Gedoopt: Maandag 10 April 1758 te Nieuwe-Tonge.

3. Naam: Abraham (Abram) Vreeswijk.
Gedoopt: Zondag 8 Maart 1761 te Nieuwe-Tonge.
Overleden: Maandag 8 April 1833 te Nieuwe-Tonge op 72 jarige leeftijd.
Abram huwde (1) met:
Naam: Adriaantje van Oostveen.
Abram huwde (2) met:
Naam: Maatje Hartman.
Geboren: (berekend) ± 1767.
Overleden: Vrijdag 12 April 1816 te Nieuwe-Tonge op 49 jarige leeftijd.
Ouders: Jacob Hartman en Maria van den Houten.
Abram huwde op Zaterdag 26 Oktober 1816 te Nieuwe-Tonge voor de derde keer, nu met:
Naam: Lijntje van der Spuij.
Geboren: (berekend) ± 1783 te Oud-Beierland.
Overleden: Zondag 1 December 1872 te Nieuwe-Tonge op 89 jarige leeftijd.
Ouders: Fleuris van der Spuij en Pietertje Groen.
Lijntje van der Spuij huwde na het overlijden van Abraham met Jacob Visbeen.

4. Naam: Marcus Vreeswijk.
Gedoopt: Zondag 16 September 1764 te Nieuwe-Tonge.
Overleden: Zaterdag 13 Juli 1838 te Herkingen op 73¾ jarige leeftijd.
Huwde met:
Naam: Maria Kardux.
Geboren: (berekend) ± 1775.
Overleden: Zondag 5 November 1854 te Melissant op 79 jarige leeftijd.
Ouders: Matheus Kardux en Jacomina Both.

5. Naam: Leendert Vreeswijk.
Gedoopt: Zondag 21 Februari 1768 te Nieuwe-Tonge.

6. Naam: Cornelis Vreeswijk.
Gedoopt: Zondag 18 November 1770 te Nieuwe-Tonge.
Overleden: Maandag 16 Augustus 1819 te Nieuwe-Tonge op 48¾ jarige leeftijd.

7. Naam: Lena Vreeswijk.
Gedoopt: Zondag 25 April 1773 te Nieuwe-Tonge.
Huwde met:
Naam: Johannes van den Broek.

8. Naam: Jacob Vreeswijk.
Geboren: Vrijdag 10 Januari 1777 te Nieuwe-Tonge.
Overleden: Maandag 31 Augustus 1863 te Nieuwe-Tonge op 86½ jarige leeftijd.
Huwde voor de eerste keer met:
Naam: Aaltje den Hollander.
Geboren: ± 1777.
Overleden: Zondag 23 Maart 1817 te Nieuwe-Tonge op ± 40 jarige leeftijd.
Ouders: Jan den Hollander en Adriana Roelof.
Jacob huwde op Vrijdag 15 Augustus 1817 te Nieuwe-Tonge voor de tweede keer, nu met:
Naam: Jannetje de Blok.
Geboren: Maandag 14 Oktober 1793.
Overleden: Vrijdag 22 Februari 1867 te Den Bommel op 73¼ jarige leeftijd.
Ouders: Paulus de Blok en Johanna Corsten (Janna Koster).

Terug naar de start pagina.
Name: Adriaantje Abrahamse (Ariaantje) van den Houten.
Source: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-karels-hulsbos/I2462.php
Baptized: Sunday, March 20, 1735 in Nieuwe-Tonge.
Deceased: Tuesday, December 24, 1799 in Nieuwe-Tonge at 64¾ years of age.
Parents: Abraham Pieters van den Houten and Lena Roodzand.

Married on Sunday, May 12, 1754 in Nieuwe-Tonge with:
Name: Jacob Markussen Vreeswijk.
Baptized: Saturday, November 18, 1730 in Nieuwe-Tonge.
Occupation: Contractor.
Deceased: Friday, May 12, 1809 in Nieuwe-Tonge at 78½ years of age.
Parents: Marcus Cornelisse Vreeswijk and Teuntje Jacobs van Es.

                        They had 8 children:

1. Name: Teuntje Jacobse Vreeswijk.
Baptized: Sunday, February 29, 1756 in Nieuwe-Tonge.
Deceased: Sunday, September 9, 1821 in Nieuwe-Tonge at 65½ years of age.
Married on Sunday, February 23, 1777 in Nieuwe-Tonge with:
Name: Jan Pieterse van der Velde.
Baptized: Sunday, November 25, 1753 in Nieuwe-Tonge.
Deceased: Sunday, May 23, 1819 in Midelharnis at 65½ years of age.

2. Name: Lena Vreeswijk.
Baptized: Monday, April 10, 1758 in Nieuwe-Tonge.

3. Name: Abraham (Abram) Vreeswijk.
Baptized: Sunday, March 8, 1761 in Nieuwe-Tonge.
Deceased: Monday, April 8, 1833 in Nieuwe-Tonge at 72 years of age.
Abram married (1) with:
Name: Adriaantje van Oostveen.
Abram married (2) with:
Name: Maatje Hartman.
Born: (calculated) ± 1767.
Deceased: Friday, April 12, 1816 in Nieuwe-Tonge at 49 years of age
Parents: Jacob Hartman and Maria van den Houten.
Abram married on Saturday, October 26, 1816 in Nieuwe-Tonge for the third time, now with:
Name: Lijntje van der Spuij.
Born: (calculated) ± 1783 in Oud-Beierland.
Deceased: Sunday, December 1, 1872 in Nieuwe-Tonge at 89 years of age.
Parents: Fleuris van der Spuij en Pietertje Groen.
Lijntje van der Spuij married after the death of Abraham with Jacob Visbeen.

4. Name: Marcus Vreeswijk.
Baptized: Sunday, September 16, 1764 in Nieuwe-Tonge.
Deceased: Saturday, July 13, 1838 in Herkingen at 73¾ years of age.
Married with:
Name: Maria Kardux.
Born: (calculated) ± 1775.
Deceased: Sunday, November 5, 1854 in Melissant at 79 years of age.
Parents: Matheus Kardux and Jacomina Both.

5. Name: Leendert Vreeswijk.
Baptized: Sunday, February 21, 1768 in Nieuwe-Tonge.

6. Name: Cornelis Vreeswijk.
Baptized: Sunday, November 18, 1770 in Nieuwe-Tonge.
Deceased: Monday, August 16, 1819 in Nieuwe-Tonge at 48¾ years of age.

7. Name: Lena Vreeswijk.
Baptized: Sunday, April 25, 1773 in Nieuwe-Tonge.
Married with:
Name: Johannes van den Broek.

8. Name: Jacob Vreeswijk.
Born: Friday, January 10, 1777 in Nieuwe-Tonge.
Deceased: Monday, August 31, 1863 in Nieuwe-Tonge at 86½ years of age.
Married for the first time with:
Name: Aaltje den Hollander.
Born: ± 1777.
Deceased: Sunday, March 23, 1817 in Nieuwe-Tonge at ± 40 years of age.
Parents: Jan den Hollander and Adriana Roelof.
Jacob married on Friday, August 15, 1817 in Nieuwe-Tonge for the second time, now with:
Name: Jannetje de Blok.
Born: Monday, October 14, 1793.
Deceased: Friday, February 22, 1867 in Den Bommel at 73¼ years of age.
Parents: Paulus de Blok and Johanna Corsten (Janna Koster).

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie