Naam: Abraham Pieters van den Houten.
Bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-karels-hulsbos/I3124.php
Gedoopt: Woensdag 14 Januari 1693 te Middelharnis.
Beroep: Bouwman.
Diaken 1727-1728, 1729-1735, 1738-1740.
Ouderling 1752-1754 te Nieuwe-Tonge.
Eigenaar van land ten noorden van het Korteweegje te Nieuwe-Tonge.
Begraven: Donderdag 11 Mei 1775 te Nieuwe-Tonge op 82¼ jarige leeftijd.
Ouders: Pieter Abrahamse van den Houten en Adriana Mierop.

Ging in ondertrouw op Vrijdag 11 Januari 1726 te Nieuwe-Tonge.
Huwde voor de eerste keer op Woensdag 30 Januari 1726 te Nieuwe-Tonge met:
Naam: Marijtje Wouters Bosman.

Huwde voor de tweede keer op Zaterdag 3 Februari 1731 te Nieuwe-Tonge met:
Naam: Lena Roodzand.
Gedoopt: Zondag 13 December 1699 te Dirksland.
Begraven: Maandag 8 December 1738 te Nieuwe-Tonge op 38¾ jarige leeftijd.
Ouders: Pieter Roodzand en Arentje Cornelisse Verduijn.

                        Zij kregen 2 kinderen:

1. Naam: Adriaantje Abrahamse van den Houten.
Bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-karels-hulsbos/I2462.php
Gedoopt: Zondag 20 Maart 1735 te Nieuwe-Tonge.
Overleden: Dinsdag 24 December 1799 te Nieuwe-Tonge op 64¾ jarige leeftijd.
Huwde op Zondag 12 Mei 1754 te Nieuwe-Tonge met:
Naam: Jacob Markussen Vreeswijk.
Gedoopt: Zaterdag 18 November 1730 te Nieuwe-Tonge.
Beroep: Bouwman.
Overleden: Vrijdag 12 Mei 1809 te Nieuwe-Tonge op 78½ jarige leeftijd.
Ouders: Marcus Cornelisse Vreeswijk en Teuntje Jacobs van Es.

2. Naam: Cornelis van den Houten.
Geboren: (geschat) ± 1748.
Overleden: voor 1817.
Huwde met:
Naam: Jacomijntje van der Meulen (Jacomijntje van der Moolen) (Jacomijntje Vermeulen).
Geboren: (berekend) ± 1748.
Overleden: Dinsdag 29 Juli 1817 te Nieuwe-Tonge op 69 jarige leeftijd.
Ouders: Jan van der Meulen (Jan van der Moolen) en Jannetje Wadde.

Abraham Pieters huwde op Zondag 25 Februari 1742 te Nieuwe-Tonge voor de
derde keer, nu met:
Naam: Tannetje Wouters Muijs.
Gedoopt: Zondag 17 Oktober 1717 te Herkingen.
Ouders: Wouter Muijs en Maria Brugman.

                        Zij kregen 3 kinderen:

1/3. Naam: Maria van den Houten.
Gedoopt: Zondag 17 Maart 1743 te Nieuwe-Tonge.
Overleden: Maandag 24 Oktober 1825 te Nieuwe-Tonge op 82½ jarige leeftijd.
Huwde in 1765 te Nieuwe-Tonge met:
Naam: Jacob Hartman.

2/4. Naam: Wouter van den Houten.
Gedoopt: Zondag 28 Maart 1745 te Nieuwe-Tonge.
Huwde in 1781 te Nieuwe-Tonge met:
Naam: Lijdia Vreeswijk.

3/5. Naam: Cornelia Abramse van den Houten.
Gedoopt: Zondag 26 November 1747 te Nieuwe-Tonge.
Overleden: Donderdag 27 Mei 1790 te Nieuwe-Tonge op 42½ jarige leeftijd.
Begraven: Woensdag 2 Juni 1790 te Nieuwe-Tonge.

Met dank aan Johan Karels.

Terug naar de start pagina.
Name: Abraham Pieters van den Houten.
Source: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-karels-hulsbos/I3124.php
Baptized: Wednesday, January 14, 1693 in Middelharnis.
Occupation: Contractor.
Deacon 1727-1728, 1729-1735, 1738-1740.
Elder 1752-1754 te Nieuwe-Tonge.
Owner of land north of the Korteweegje in Nieuwe-Tonge.
Interred: Thursday, May 11, 1775 in Nieuwe-Tonge at 82¼ years of age.
Parents: Pieter Abrahamse van den Houten and Adriana Mierop.

Notice of marriage Friday, January 11, 1726 in Nieuwe-Tonge.
Married for the first time on Wednesday, January 30, 1726 in Nieuwe-Tonge with:
Name: Marijtje Wouters Bosman.

Married for the second time on Saturday, February 3, 1731 in Nieuwe-Tonge with:
Name: Lena Roodzand.
Baptized: Sunday, December 13, 1699 in Dirksland.
Interred: Monday, December 8, 1738 in Nieuwe-Tonge at 38¾ years of age.
Parents: Pieter Roodzand and Arentje Cornelisse Verduijn.

                        They had 2 children:

1. Name: Adriaantje Abrahamse van den Houten.
Source: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-karels-hulsbos/I2462.php
Baptized: Sunday, March 20, 1735 in Nieuwe-Tonge.
Deceased: Tuesday, December 24, 1799 in Nieuwe-Tonge at 64¾ years of age.
Married on Sunday, May 12, 1754 in Nieuwe-Tonge with:
Name: Jacob Markussen Vreeswijk.
Baptized: Saturday, November 18, 1730 in Nieuwe-Tonge.
Occupation: Contractor.
Deceased: Friday, May 12, 1809 in Nieuwe-Tonge at 78½ years of age.
Parents: Marcus Cornelisse Vreeswijk and Teuntje Jacobs van Es.

2. Naam: Cornelis van den Houten.
Born: (estimated) 1748.
Deceased: before 1817.
Married with:
Name: Jacomijntje van der Meulen (Jacomijntje van der Moolen) (Jacomijntje Vermeulen).
Born: (calculated) 1748.
Deceased: Tuesday, July 29, 1817 in Nieuwe-Tonge at 69 years of age.
Parents: Jan van der Meulen and Jannetje Wadde.

Abraham Pieters married on Sunday, February 25, 1742 in Nieuwe-Tonge for the third
time, now with:
Name: Tannetje Wouters Muijs.
Baptized: Sunday, October 17, 1717 in Herkingen.
Parents: Wouter Muijs and Maria Brugman.

                        They had 3 children:

1/3. Name: Maria van den Houten.
Baptized: Sunday, March 17, 1743 in Nieuwe-Tonge.
Deceased: Monday, October 24, 1825 in Nieuwe-Tonge at 82½ years of age.
Married in 1765 in Nieuwe-Tonge with:
Name: Jacob Hartman.

2/4. Name: Wouter van den Houten.
Baptized: Sunday, March 28, 1745 in Nieuwe-Tonge.
Married in 1781 in Nieuwe-Tonge with:
Name: Lijdia Vreeswijk.

3/5. Name: Cornelia Abramse van den Houten.
Baptized: Sunday, November 26, 1747 in Nieuwe-Tonge.
Deceased: Thursday, May 27, 1790 in Nieuwe-Tonge at 42½ years of age.
Interred: Wednesday, June 2, 1790 in Nieuwe-Tonge.

Thanks to Johan Karels.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie