Naam: Dr. Jacob van den Houte.
Gedoopt: Zondag 24 September 1673 te Zierikzee.
Beroep: Raad 1710-1714, Schepen 1705-1706, Burgemeester 1707-1711,
Thesaurier 1702-1704, 1708-1710, 1713, 1714, Stadsdocter 1697-1714,
Pensionaris-honorair 1704-1714, Weesmeester 1708, 1712,
Ontvanger der huisschatting 1713, 1714.
Begraven: Maandag 1 Oktober 1714 te Zierikzee op 41 jarige leeftijd.
Ouders: Alphonsus van den Houte en Lucretia Stamperius.

Huwde op Dinsdag 27 November 1708 te Zonnemaire met:
Op Maandag 26 November 1708 was attestatie voor het huwelijk verleend.
Naam: Jonkvrouwe Anthonia Martha Hoffer.
Geboren: Zondag 1 April 1691 te Middelburg.
Overleden: Dinsdag 11 Februari 1749 te Zierikzee op 57¾ jarige leeftijd.
Begraven: Dinsdag 18 Februari 1749 te Zierikzee.
Ouders: Mr. Anthonie Hoffer (1638-1697) en Martha van Groenhoven (1649-1716).

                        Zij kregen 4 kinderen:

1. Naam: Martha Jacoba van den Houte.
Gedoopt: Zaterdag 7 Juni 1710 te Zierikzee.
Begraven: Zaterdag 6 September 1710 te Zierikzee slechts 3 maanden oud.

2. Naam: Lucretia Johanna van den Houte. (Jonkvrouwe Lucretia Johanna van der Houten)
Geboren: Donderdag 22 Oktober 1711 te Zierikzee.
Begraven: Vrijdag 9 Januari 1789 te Zierkzee op 77 jarige leeftijd.
Huwde op Maandag 11 Mei 1739 te Zierikzee met:
Naam: Samuel Verbeek.
Geboren: 1714 te Batavia.
Overleden: Zaterdag 13 April 1748 te Zierikzee op 34? jarige leeftijd.
Ouders: Loth Samuelsz. Verbeek en Anna de Cocq.

3. Naam: Anthoni Johan van den Houte.
Geboren: Zondag 19 Maart 1713 te Zierikzee.
Beroep: Eerst kapitein comp. voetvolk, toen commies der convooien en licenten
tot overlijden, weesmeester 1755-1759, 1765-1767.
Overleden: Maandag 17 Februari 1777 te Zierikzee op 63¾ jarige leeftijd.

4. Naam: Martha Cornelia Amadea van den Houte.
Geboren: Zondag 6 Mei 1714 te Zierikzee.
Overleden: vermoedelijk te Ooltgensplaat.
Huwde op Donderdag 5 Juli 1742 te Zierikzee voor de eerste keer met:
Naam: Gerard Jansz. Bliek. (Gerrit Bliek)
Gedoopt: Zondag 23 Oktober 1695 te Middelharnis.
Beroep: Ontvanger der verpondingen te Middelharnis.
Begraven: Maandag 22 December 1749 te Middelharnis op 53 jarige leeftijd.
Gerrit huwde eerst op Zondag 29 Maart 1722 te Middelharnis met:
Naam: Joanna van Rosenberg.
Weduwe van Johannes de Jonge.
Joanna overleed te Middelharnis tussen 1724 en 1730.
Gerrit en Joanna kregen 1 kind:
A. Naam: Trijntje Bliek.
Gedoopt: Vrijdag 14 April 1724 te Middelharnis.
Martha en Gerrit kregen 2 kinderen:
B. Naam: Janna Catrina Bliek.
Gedoopt: Zondag 7 Juli 1743 te Middelharnis.
Begraven: Donderdag 16 Oktober 1749 te Middelharnis op 6¼ jarige leeftijd.
C. Naam: Antonij Jacob Bliek.
Gedoopt: Zondag 5 September 1745 te Middelharnis.
Overleden: Donderdag 27 Augustus 1812 te Zierikzee op 66¾ jarige leeftijd.
Martha huwde op Donderdag 20 Augustus 1750 te Brouwershaven voor de tweede
keer, nu met:
Naam: Jan Hocke.
Beroep: Raad en secretaris van Brouwershaven.
Weduwnaar van Francina Wilschut.
Overleden: Woensdag 18 Augustus 1751 te Brouwershaven.
Martha huwde op Maandag 3 Juni 1754 te Brouwershaven voor de derde keer, nu met:
Naam: Jan Buurman.
Geboren: te Zwartewaal.
Overleden: te Ooltgensplaat.Jacob van den Houte werd op Donderdag 5 Mei 1695 te Leiden als student in de
medicijnen ingeschreven.

Bron: De vroedschap van Zierikzee, van de tweede helft der 16de eeuw
tot 1795 van P. D. de Vos

Terug naar de start pagina.
Name: Dr. Jacob van den Houte.
Baptized: Sunday, September 24, 1673 in Zierikzee.
Occupation: Council 1710-1714, 1705-1706 Alderman, Mayor 1707-1711,
Treasurer 1702-1704, 1708-1710, 1713, 1714, City Docter 1697-1714,
1704-1714 Pensionary-Honorary, 1708, Orphan Master, 1712,
Recipient of the house estimate 1713, 1714.
Interred: Monday, October 1, 1714 in Zierikzee at 41 years of age.
Parents: Alphonsus van den Houte and Lucretia Stamperius.

Married on Tuesday, November 27, 1708 in Zonnemaire with:
Name: Anthonia Martha Hoffer.
Born: Sunday, April 1, 1691 in Middelburg.
Deceased: Tuesday, February 11, 1749 in Zierikzee at 57¾ years of age.
Interred: Tuesday, February 18, 1749 in Zierikzee.
Parents: Mr. Anthonie Hoffer (1638-1697) and Martha van Groenhoven (1649-1716).

                        They had 4 children:

1. Name: Martha Jacoba van den Houte.
Baptized: Saturday, June 7, 1710 in Zierikzee.
Interred: Saturday, September 6, 1710 in Zierikzee only 3 months old.

2. Name: Lucretia Johanna van den Houte.
Born: Thursday, October 22, 1711 in Zierikzee.
Interred: Friday, January 9, 1789 in Zierkzee at 77 years of age.
Married on Monday, May 11, 1739 in Zierikzee with:
Name: Samuel Verbeek.
Born: 1714 in Batavia.
Deceased: Saturday, April 13, 1748 in Zierikzee at 34? years of age.
Parents: Loth Samuelsz. Verbeek and Anna de Cocq.

3. Name: Anthoni Johan van den Houte.
Born: Zondag 19 Maart 1713 te Zierikzee.
Occupation: First master comp. foot soldiers, then clerk of the convoy and licenses
to death, orphan master 1755-1759, 1765-1767.
Deceased: Monday, February 17, 1777 in Zierikzee at 63¾ years of age.

4. Name: Martha Cornelia Amadea van den Houte.
Born: Sunday, May 6, 1714 in Zierikzee.
Deceased: presumably in Ooltgensplaat.
Married on Thursday, July 5, 1742 in Zierikzee for the first time with:
Name: Gerard Jansz. Bliek. (Gerrit Bliek)
Baptized: Sunday, October 23, 1695 in Middelharnis.
Occupation: Collector of verpondingen in Middelharnis.
Interred: Monday, December 22, 1749 in Middelharnis at 53 years of age.
Gerrit was first married on Sunday, March 29, 1722 in Middelharnis with:
Name: Joanna Rosenberg.
Widow of Johannes de Jonge.
Joanna died in Middelharnis between 1724 and 1730.
Gerrit and Joanna had 1 child:
A. Name: Trijntje Bliek.
Baptized: Friday, April 14, 1724 in Middelharnis.
Martha and Gerrit had 2 children:
B. Name: Janna Catrina Bliek.
Baptized: Sunday, July 7, 1743 in Middelharnis.
Interred: Thursday, October 16, 1749 in Middelharnis 6¼ years of age.
C. Name: Antonij Jacob Bliek.
Baptized: Sunday, September 5, 1745 in Middelharnis.
Deceased: Thursday, August 27, 1812 in Zierikzee at 66¾ years of age.
Martha married on Thursday, August 20, 1750 in Brouwershaven for the second time,
now with:
Name: Jan Hocke.
Occupation: Council and secretary of Brouwershaven.
Widower of Francina Wilschut.
Deceased: Wednesday, August 18, 1751 in Brouwershaven.
Martha married on Monday, June 3, 1754 in Brouwershaven for the third time, now with:
Name: Jan Buurman.
Born: in Zwartewaal.
Deceased: in Ooltgensplaat.Jacob van den Houte was on Thursday, May 5, 1695 in Leiden registered as a student
of medicine.

Source: The town council of Zierikzee, the second half of the 16th century
to 1795 by P. D. de Vos.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie