Naam: Gillis van den Houten, (Gillis Lauwertse) (Gillis Lauwersz).
Geboren: 1628 (geschat).
Ouders: ? en Debora van den Houten.

Huwde voor 1646 voor de eerste keer met:
Naam: Marijke Willemse Gomaets, (Maertje Willemse Gornaets) (Mayen)
           (Mayken Willemse).

                             Zij kregen 5 kinderen:

1. Naam: Josijntje van den Houten.
Gedoopt: Zondag 28 Januari 1646 te Haamstede.
Getuigen: Willem Gomaets, Gracy Gomaets, Cornelia Marcusse en Neeltje Cornelis Janse.

2. Naam: Paulus (Paulus Gillisse) van den Houten.
Gedoopt: Woensdag 28 Juni 1648 te Haamstede.

3. Naam: Sara van den Houten.
Gedoopt: Woensdag 14 Augustus 1650 te Haamstede.
Doopetuige: Leentje Laurense.

4. Naam: Lijdia (Lydia) van den Houten.
Gedoopt: Woensdag 16 Mei 1655 te Haamstede.
Doopetuigen: Maarten Maartensz en Adriaantje Cornelisse.

5. Naam: Josijntje (Josijntje Gillis) van den Houten.
Huwde met Jan Jansson Virleye.

Op Dinsdag 27 Maart 1666 ging Gillis van den Houte in ondertrouw om
vervolgens op 11 Mei 1666 te Haamstede voor de tweede keer trouwen, nu met:
Naam: Jannetje Cornelis(se). Jonge dochter van Burgh.
Geboren: te Burgh.

                  Zij kregen 3 kinderen:

1/6. Naam: Maria van den Houten.
Gedoopt: Woensdag 27 Februari 1667 te Haamstede.
Doop getuige: Aagje Stellemans, Jacob Cornelisz, Josijntje Gillisse, Paulus Gillisse.
Overleden: Woensdag 28 Juli 1669 te Haamstede, slechts 2½ jaar oud.

2/7. Naam: Josijne van den Houten.
Gedoopt: Woensdag 28 Juli 1669 te Haamstede.

3/8. Naam: Grietje van den Houten.
Gedoopt: Woensdag 26 April 1671 te Burgh.
Doopgetuige: Marinus Cornelisz, Sara van den Houten.
Name: Gillis van den Houten, (Gillis Lauwertse) (Gillis Lauwersz).
Born: about 1628.
Parents: ? and Debora van den Houten.

Married before 1646 for the first time with:
Name: Marijke Willemse Gomaets, (Maertje Willemse Gornaets) (Mayken)
           (Mayken Willemse).

                      They had 5 children:

1. Name: Josijntje van den Houten.
Baptized: Sunday, January 28, 1646 in Haamstede.
Witnesses: Willem Gomaets, Gracy Gomaets, Cornelia Marcusse and Neeltje Cornelis Janse.

2. Name: Paulus (Paulus Gillisse) van den Houten.
Baptized: Wednesday, June 28, 1648 in Haamstede.

3. Name: Sara van den Houten.
Baptized: Wednesday, August 14, 1650 in Haamstede.
Christening witness: Leentje Laurense.

4. Name: Lijdia (Lydia) van den Houten.
Baptized: Wednesday, May 16, 1655 in Haamstede.
Christening witness: Maarten Maartensz and Adriaantje Cornelisse.

5. Name: Josijntje (Josijntje Gillis) van den Houten.
Married with Jan Jansson Virleye.

On March 27, 1666 Gillis was taking out a marriage licence and on may 11,
1666 in Haamstede, Gillis van den Houte married for the second time, now with:
Name: Jannetje Cornelis(se). Young Daughter of Burgh.
Born: in Burgh.

                  They had 3 children:

1/6. Name: Maria van den Houten.
Baptized: Wednesday, February 27, 1667 in Haamstede.
Christening witness: Aagje Stellemans, Jacob Cornelisz, Josijntje Gillisse, Paulus Gillisse.
Deceased: Wednesday, July 28, 1669 in Haamstede, only 2½ years old.

2/7. Name: Josijne van den Houten.
Baptized: Wednesday, July 28, 1669 in Haamstede.

3/8. Name: Grietje van den Houten.
Baptized: Wednesday, April 26, 1671 in Burgh.
Christening witness: Marinus Cornelisz, Sara van den Houten.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie
 • Een klein stukje geschiedenis om in het tijdsbeeld te komen waarin deze mensen leefden.
 • 1600 Slag bij Nieuwpoort.
 • 1602 Oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) voor de handel op Azië.
 • 1609 Hudson ontdekt Nieuw-Nederland.
 • 1619 De in augustus 1618 gearresteerde Johan van Oldenbarnevelt wordt in mei 1619 onthoofd op het Binnenhof in Den Haag. Zijn medestander Hugo de Groot, vooraanstaand rechtsgeleerde, pensionaris van Rotterdam, wordt veroordeeld tot levenslange detentie op Slot Loevestein. In 1621 ontsnapt De Groot in een boekenkist.
 • 1621 Oprichting van de West-Indische Compagnie (WIC), voor de handel op Amerika.
 • 1628 Vlootvoogd Piet Heyn maakt bij Cuba een Spaanse zilvervloot buit.

 • 1628 Moet ook ongeveer het geboortejaar zijn van Gillis Lauwertse van den Houten. Hierbij ben ik er maar gemakshalve vanuit gegaan dat Gillis ongeveer 20 jaar zal zijn geweest toen zijn eerste kind werd geboren. Ook Gillis zijn echtgenote Marijke Willemse Gomaets moet omstreeks die tijd geboren zijn. Ze zijn in ieder geval voor of in 1648 met elkaar gehuwd.

 • 1629 Frederik Hendrik neemt Den Bosch in.
 • 1632 Frederik Hendrik onderneemt pogingen om de Zuidelijke Nederlanden te veroveren. Venlo en Roermond komen moeiteloos in zijn handen, maar Maastricht moet eerst worden belegerd.
 • 1637 Frederik Hendrik neemt Breda in, zijn laatste verovering in de Zuidelijke Nederlanden. De grenzen van het latere Koninkrijk der Nederlanden beginnen zich af te tekenen.
 • 1639 De Spaanse koning vormt een tweede Armada. Het wordt, evenals de eerste keer in 1588 een grote mislukking. Admiraal Maarten Harpertz. Tromp verslaat de Spaanse vloot.
 • 1647 Frederik Hendrik overlijdt. Zijn opvolger, Willem II, sterft in 1650.
 • 1648 Vrede van Munster, einde van de Tachtigjarige Oorlog. De Spaanse koning erkent de "Verenigde Nederlanden", als vrije soevereine staat. De oorlog tegen de Spaanse koning is voorbij. De economisch en politiek machtig geworden Republiek komt al spoedig weer in oorlog, nu met de Engelsen en Fransen en de bisschoppen van Munster en Keulen. De Republiek raakt intern verdeeld. De strijd gaat ruwweg tussen twee facties. De Orangisten willen de macht van de stadhouder vergroten. Regenten willen meer macht voor de Staten-Generaal.

 • 1648 Op zondag 28 juni 1648 wordt Paulus van den Houten, die ook wel Paulus Gillisse wordt genoemd, geboren. Het zou ook kunnen zijn dat dit zijn doopdatum is, en dat Paulus enkele dagen eerder geboren is.
 • 1650 Zondag 14 augustus 1650: Op deze datum wordt Sara van den Houten gedoopt te Haamstede. Zij zal dus rond de 10de augustus 1650 geboren zijn.

 • 1650 - 1672 Eerste stadhouderloze tijdperk. Bij de dood van Willem II besluiten de Staten van Holland en Zeeland geen nieuwe stadhouder te benoemen. De regenten vinden de Oranjes te machtswellustig, te oorlogszuchtig en te pro-Engels. (Willem II was gehuwd met Maria Stuart, dochter van de Engelse koning Karel I). Zeeoorlogen met Engeland volgen (1652-1654 en 1665-1667), waarin een heldenrol is weggelegd voor de admiraals Cornelis Tromp, Michiel de Ruyter en Witte de With.

 • 1655 Zondag 16 mei 1655 is de dag dat Lijdia van den Houten te Haamstede wordt gedoopt. Zij zal dus rond de 12de mei 1655 geboren zijn.
 • Tussen 1655 en 1666 gebeuren er twee dingen waarvan ik de data nog niet heb kunnen achterhalen. Ten eerste wordt Josijntje (Josijntje Gillis) van den Houten geboren. Ten tweede komt Marijke Willemse Gomaets te overlijden.
 • 1666 Op Woensdag 27 maart 1666 ging Gillis in ondertrouw om vervolgens op dinsdag 11 mei 1666 voor de tweede keer te Haamstede te trouwen, nu met Jannetje Cornelis jonge dochter van Burgh, geboren te Burgh. Zij krijgen 3 kinderen.
 • 1667 Zondag 27 februari 1667 wordt te Haamstede, 9½ maand na hun huwelijk, Maria van den Houten gedoopt. Zij zal dus in de week daarvoor geboren zijn.
 • 1669 Zondag 28 juli 1669 wordt Josijna van den Houten te Haamstede gedoopt. Zij zal dus enige dagen eerder geboren zijn. Tussen juli 1669 en april 1671 is dit gezin verhuisd van Haamstede naar Burgh.
 • 1671 Op zondag 26 april 1671 wordt Grietje van den Houten te Burgh gedoopt. Zij zal vermoedelijk in de week daarvoor geboren zijn.

 • 1672 Het Rampjaar. De Republiek wordt aangevallen door Engeland, Frankrijk, Munster en Keulen. In Den Haag wordt een volkswoede gekoeld op de gebroeders Johan en Cornelis de Witt, die bij de Gevangenenpoort op gruwelijke wijze om het leven worden gebracht. Een sterke (militaire) leider moet de dreigende ondergang afwenden: stadhouder Willem III, prins van Oranje. Dat lukt. Vrede met Engeland, Munster en Keulen volgt in 1674, vrede met Frankrijk in 1678.
 • 1685 Nieuwe (katholieke) dreiging in Frankrijk: Lodewijk XIV herroept het Edict van Nantes uit 1598 dat protestanten enige vrijheid bood. Ruim 70.000 Hugenoten vluchten naar de Nederlanden.
 • 1688 Nieuwe (katholieke) dreiging in Engeland: Engelse protestanten nodigen de Nederlandse Willem III uit hun koning Jacobus II te verdrijven die een te pro-katholieke koers zou varen.
 • Willem III, King William III, gehuwd het Jacobus' dochter Maria Stuart, Leidt een reeks oorlogen tegen de imperialistische Lodewijk XIV.
 • 1702-1747 Bij de dood van Willem III begint het tweede stadhouderloze tijdperk. (De noordelijke gewesten behouden wel een stadhouder)

 • Terug naar de start pagina.