Zie: Wikipedia.
Gebeurtenissen:
6 Februari - James Stuart, hertog van York wordt koning Jacobus II van Engeland
and Ierland en Jacobus VII van Schotland.
20 Juni - James, Duke of Monmouth buitenechterlijke zoon van koning Karel II van
Engeland, Schotland and Ierland verklaart zich tot koning na zijn eigen leger gevormd
te hebben voor de strijd tegen zijn oom Jacobus.
6 Juli - Slag van Sedgemoor. Monmouth's leger wordt verslagen en hij wordt ter
dood veroordeeld.
Lodewijk XIV van Frankrijk herroept het Edict van Nantes en verklaart het
Protestantisme onwettig.

Geboren:
21 Maart - Johann Sebastian Bach, Duits componist en organist
23 Februari - George Frideric Handel, Duitse Engelse componist.
15 April - Keizerin Katharina I van Rusland.
30 September - Maatje Cornelisdr Janse Hoogenboom.
1 Oktober - Karel VI van Duitsland.
26 Oktober - Domenico Scarlatti, componist.

Overleden:
6 Februari - Koning Karel II van Engeland, Schotland en Ierland.
11 Februari - David Teniers III, Vlaams schilder.
15 Juli - James, Duke of Monmouth onthoofd.
Keizer Go-Sai van Japan.


Naar mijn Homepage.
1685
See: Wikipedia.
Events:
February 6 - James Stuart, Duke of York becomes King James II of England and
Ireland and King James VII of Scotland.
February 18 - Fort St. Louis is established by a Frenchman at Matagorda Bay thus
forming the basis for France's claim to Texas.
June 20 - James, Duke of Monmouth illegitimate son of King Charles II of England,
Scotland and Ireland declares himself King and heir to his father's Kingdoms as
James II of England and Ireland and James VII of Scotland, after already forming
his own armie and campaigning against his uncle.
July 6 - Battle of Sedgemoor between the armies of King James II of England and
rival claimant to the throne James, Duke of Monmouth. The last battle on English soil.
Monmouth's army is defeated and the Duke himself is captured shortly after the battle.
July 15 - In England, James, Duke of Monmouth is executed at Tower Hill, after he
was defeated at the Battle of Sedgemore.
October - Louis XIV declares the Edict of Fontainebleau, which revokes the Edict
of Nantes and declares Protestantism illegal.

Births:
February 23 - George Friderich Handel, composer.
March 21 - Johann Sebastian Bach, German composer.
April 15 - Empress Catherine I of Russia.
September 30 - Maatje Cornelisdr Janse Hoogenboom.
October 1 - Charles VI, Holy Roman Emperor.
October 26 - Domenico Scarlatti, composer.

Deaths:
February 6 - King Charles II of England, Scotland and Ireland.
February 11 - David Teniers III, Flemish painter.
July 15 - James, Duke of Monmouth (beheaded).
Emperor Go-Sai of Japan.


To my Homepage.
1685

English version

Nederlandse versie