Zie: Wikipedia.
Gebeurtenissen:
Juni. - Een enorm Ottomaans leger van 140.000 man belegert Wenen.
September - Het beleg van Wenen wordt gebroken bij aankomst van een strijdmacht
van 30.000 Poolse, Oostenrijkse en Duitse troepen.
1 November - De Britse kroonkolonie New York wordt in 12 counties onderverdeeld.

Geboren:
26 Januari - Adriaan Bastert.
28 Februari - René Antoine Ferchault de Réaumur, natuurkundige († 1757).
1 Maart - Caroline von Ansbach, Echtgenote van koning George II.
10 November - Koning George II van Groot Brittannië.
19 December - Koning Philips V van Spanje.

Gedoopt:
28 Februari - Dr. Henricus Bastert.
7 November - Maria van den Houte.

Overleden:


Naar mijn Homepage.
1683
See: Wikipedia.
Events:
A huge 140,000 man Ottoman force arrives at Vienna in June and starts to besiege the city.
The siege is broken in September with the arrival of a force of 30,000 Polish, Austrians
and Germans, whose cavalry turns their flank. Considered to be the turning point in the
Ottoman Empire's fortunes.
November 1 - The British crown colony of New York is subdivided into 12 counties.

Births:
Jabuary 26 - Adriaan Bastert.
February 28 - René Antoine Ferchault de Réaumur, scientist (+ 1757).
March 1 - Caroline of Ansbach, Queen-Consort of King George II of Great Britain.
November 10 - King George II of Great Britain.
December 19 - King Philip V of Spain.

Baptized:
February 28 - Dr. Henricus Bastert.
November 7 - Maria van den Houte.

Deaths:


To my Homepage.
1683

English version

Nederlandse versie