Zie: Wikipedia.
Gebeurtenissen:
Tijdens de oorlog tussen de Nederlanden en Engeland wordt het zuidoosten van
Engeland geblokkeerd.
De Ruyter zeilt de Medway op, verbrandt vijf oorlogsschepen en sleept het
vlaggeschip van de Engelsen af.
Essequebo, Pomeroon en Tobago worden door de WIC heroverd.
Een Zeeuwse expeditie met zeven schepen neemt het Engelse fort Paramaribo
in het suikerrijke Suriname.
Het Eeuwig Edict wordt aangenomen in de Raad van Leiden. Daarin wordt het stadhouderschap voor altijd afgeschaft en gesteld dat de soevereiniteit niet bij
de Unie, de Prins of zelfs maar bij de Staten van het gewest ligt maar bij de
individuele steden.
Lodewijk XIV verscherpt de tarieven tegen de Nederlandse handel en valt de
Spaanse Nederlanden binnen.
Jean Denis, een Franse arts, verricht de eerste bloedtransfusie. Hij gebruikt bloed van dieren.
Bij Dendermonde is Lodewijk XIV gedwongen zich vanwege overstromingen terug te trekken.
15 Juni - Benjamin Franklin ontdekt de bliksemafleider bij het oplaten van een vlieger.
16 Juni - Door de Staten Generaal van Nederland wordt octrooi verleent aan Christiaan
Huygens
voor het door hem uitgevonden slingeruurwerk.
5 Augustus - Engeland tekent de vrede van Breda. Engeland behoudt New York, maar geeft
St. Eustatius en Saba terug. Het geeft Suriname over en Cormantijn, een basis in West
Afrika. Het versoepelt de Akte van Navigatie en geeft zijn claim op Pola Run in de
Banda Eilanden op. Dit is een grote overwinning voor de Republiek en vooral de Witt.

Geboren:
27 Februari - Maria van den Houten.

Gedoopt:
6 Januari - Clara den Breen.

Overleden:
Susanna van der Meer.
- Gabriël Metsu.


Naar mijn Homepage.
1667
See: Wikipedia.
Events:
January 20 - Poland cedes Kiev, Smolensk, and eastern Ukraine to Russia.
April 27 - The blind, impoverished John Milton sells the copyright of Paradise Lost for £10.
July 31 - Second Anglo-Dutch War ends: The Treaty of Breda ends the war.
The treaty also recognizes Acadia as a French possession.
October 18 - Brooklyn is chartered under the name Brueckelen by Mathias Nicolls,
Governer of New Netherlands
Suleiman I becomes Shah of Persia.
The Mogul Emperor Aurangzeb buys off the bandit Shivaji by making him a Rajah and
allowing to colect taxes.
Robert Hooke demonstrates that the alteration of the bloos in the lungs is essential for
respiration.
Jean Denis performs the first blood transfusion from a lamb into a boy.
The War of Devolution begins when French Troops invade Flanders and Hainault.

Births:
February 27 - Maria van den Houten.
May 26 - Abraham de Moivre, mathematician (+ 1754).
Christoph Ludwig Agricola, German landscape painter.
November 2 - James Sobieski, Crown Prince of Poland.

Baptized:
January 6 - Clara den Breen.

Deaths:
Susanna van der Meer.
Shah Abbas II of Persia.


To my Homepage.
1667

English version

Nederlandse versie