Zie: Wikipedia.
Gebeurtenissen:
22 April. De Staten-Generaal keuren het vredesverdrag met Cromwell's Gemenebest goed.
Het was grotendeels een gelijkspel. Zij weten echter niet dat er in het geheim bedongen is
dat Willem III van opvolging uitgesloten zal worden. De Witt en Cromwell waren het
daar wel over eens.
4 Mei. De Staten van Holland nemen de Akte van Uitsluiting aan, waarin Oranje van het
stadhouderschap uitgesloten wordt. Vooral in Friesland is er grote verontwaardiging. De
andere gewesten zijn -behalve Zeeland- alle zeer verdeeld.
Karel X Gustaaf van Zweden bestijgt de troon.
De stad Charkov wordt gesticht.

Geboren:

Overleden:
7 Januari - Paulus Potter, Nederlands kunstschilder (dit is de datum van zijn begrafenis).


Naar mijn Homepage.
1654
See: Wikipedia.
Events:
April 5 - Signing of the Treaty of Westminster, ending the First Anglo-Dutch War.
September 3 - In the English Parliament, the republican party question Cromwell's
pre-eminence.
September 12 - Oliver Cromwell orders the excusion of the members of
Parliament who are hostile to him.
October 12 - Carel Fabritius, the most promising student of Rembrandt, dies
aged 32 in an explosion at the arsenal at Delft.
Twenty-three Jewish refugees from Brazil settle in New Amsterdam, forming the
nucleus of what would be the largest urban Jewish community in history, the
Jewish community of New York City.
The Ukrainian Bogdan Chmielnicki renounces Ukrainian independance and
swears allegiance to Tsar Alexis of Russia.
The Russian Army seizes Smolensk, and war starts between Russia and
Poland over the Ukraine.
Otto von Guericke proves the existence of atmospheric pressure.
Queen Christina of Sweden adbicates after selling large amounts of crown
property to support the 500 nobles she created.. she leaves dressed in men's
clothers under the name Count Dohna and settles in Rome.
Queen Christina's cousin Charles X of Sweden becomes King.

Births:
Emperor Reigen of Japan.
Emperor Kangxi of China.

Deaths:
30 November - John Selden, English jurist.
Emperor Go-Komyo of Japan.
Samuel Scheidt, German composer.
October 12 - Carel Fabritius, artist.


To my Homepage.
1654

English version

Nederlandse versie