Zie: Wikipedia.
Gebeurtenissen:
De kleinere steden onder aanvoering van Leiden, Haarlem en Gouda blokkeren in de Staten
van Holland het amnestievoorstel voor Hugo de Groot. Hij verlaat het land opnieuw.
Hendrik Casimir volgt zijn vader op als stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe
ondanks pogingen van Frederik Hendrik om stadhouder van alle Zeven gewesten te worden.
Frederik Hendrik probeert de katholieke graaf Hendrik van den Bergh aan te zetten de adel
in het zuiden in opstand te brengen tegen wat een manifesto van de Staten-Generaal van de
Republiek het zware en ondraaglijke juk van de Spanjaarden noemt. Brussel is bijzonder bezorgd.
Vanuit Luik roept van den Bergh openlijk tot opstand op, maar de ontevreden adel in het
zuiden is toch niet bereid om met het ketterse noorden in zee te gaan. Zij stellen hun hoop
meer op Kardinaal Richelieu.
Venlo, Roermond en Sittard vallen in handen van Frederik Hendrik. Hij begint een beleg
van Maastricht. Ze stad geeft zich uiteindelijk gewonnen, maar bedingt het recht katholiek
te blijven.
Vondel schrijft een lofdicht: de Stedekroon van Frederick Henrick, waarin hij hem prijst
voor zijn overwinning en -vooral- zijn tolerantie.
De Infanta stuurt vanuit Brussel Rubens naar Maastricht om een bestand voor te stellen
aan Frederik Hendrik. Deze heeft daar weinig belangstelling voor.
De zuidelijke Staten-Generaal komen -voor het laatst onder Spaans gezag- bijeen. Zij
dwingen de Infanta -tegen de wil van Filips IV - met het noorden te onderhandelen.
Spanje moet nu eerst zijn gezag in het zuiden zien te herstellen.

Geboren:
29 Augustus - John Locke, Engels filosoof.
20 Oktober - Christopher Wren, Brits wetenschapper en architect.
24 Oktober - Antoni van Leeuwenhoek, Nederlands wetenschapper, te Delft.

Overleden:
Ernst Casimir van Nassau, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe.
16 November - Gustaaf Adolf II van Zweden gedood in de slag bij Lutzen,
hoewel zijn leger dat van de keizer onder Wallenstein verslaat.


Naar mijn Homepage.
1632
See: Wikipedia.
Events:
February 22 - Galileo's Dialogue Concerning the Two Chief World Systems is published.
July 23 - 300 colonists for New France depart Dieppe.
November 16 - Battle of Lützen.
Christina becomes queen of Sweden.
Antigua and Barbuda is first colonized by England.

Births:
October 20 - Sir Christopher Wren (architect, astronomer, mathematician).
November 24 - Baruch Spinoza, Dutch philosopher.
November 28 - Jean Baptiste Lully, French composer.

Deaths:
November 16 - Gustavus Adolphus, King of Sweden, killed in the Battle of Lützen.
Sigismund III Vasa, king of Poland and former king of Sweden.


To my Homepage.
1632

English version

Nederlandse versie