Zie: Wikipedia.
Gebeurtenissen:
12 Mei Oldenbarnevelt, Hogerbeets en de Groot worden veroordeeld van hoogverraad.
Hugo de Groot wordt gevangengezet en overgebracht naat slot Loevestein, waar hij begint te
schrijven aan een inleiding tot het hollandse recht en zijn De veritate religionis Christianae.
Johan van Oldenbarnevelt wordt in Den Haag onthoofd op last van de Staten-Generaal. Zijn
misdaad was een poging het Nederlandse staatsbestel te hervormen. Zelf vond hij dat hij
onschuldig was en hij diende daarom geen gratieverzoek in, omdat dat een impliciete
schuldbekentenis zou inhouden.
Jan Pieterszoon Coen volgt Laurens Reael op als Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië.
Nu ook de nieuwste geschriften van John Napier over de logaritme de decimale scheiding
(punt of komma) gebruiken, wordt deze handige notatie voor een decimale breuk allengs
gemeengoed.

Geboren:
± Maart - Niclaes van der Willigen.
Jan van Riebeeck - sticht in 1652 uit naam van de VOC de eerste europese kolonie in
Zuid-Afrika.

Overleden:


Naar mijn Homepage.
1619
See: Wikipedia.
Events:
July 30 - In Jamestown, Virginia, the first representative assembly in the
Americas, the House of Burgesses, convenes for the first time.
Slaves are first brought to the United States.
Ferdinand II elected as Holy Roman Emperor.
England establishes its first outpost in India.

Births:
February 24 - Charles Le Brun, French painter and art theorist.
March 6 - Cyrano de Bergerac, soldier, poet.
± March - Niclaes van der Willigen.

Deaths:
March 4 - Anne of Denmark, Consort of James I of England.
March 13 - Richard Burbage, actor.


To my Homepage.
1619

English version

Nederlandse versie