Zie: Wikipedia.
Gebeurtenissen:
3 Januari - Aardschok waargenomen bij Enkhuizen.
2 Maart - De Hollandse en Zeeuwse Compagnieën hebben zich aaneengesloten tot de
Verenigde Oostindische Compagnie op Oost-Indië?. Het dagelijkse bestuur wordt
gevormd door 17 machtige kooplieden, ook wel de Heeren Zeventien genaamd.

Geboren:
31 Augustus - Braunfels, Amalia van Solms, gemalin van stadhouder Frederik Hendrik.

Overleden:


Naar mijn Homepage.
1602
See: Wikipedia.
Events:
March 20 - The Dutch East India Company is established as The United East India
Company by the Dutch Staats-General.
May 15 - Bartolomew Gosnold becomes the first European to discover Cape Cod.
June - James Lancaster's East India Company fleet arrives at Achin, Sumatra to deal
with the local ruler. Having defeated Portugal's ally, the ruler is happy to do business,
and Lancaster seizes a large Portuguese Galleon and loots it.
The Netherlands begins establishing itself as ruler of Indonesia.
Ben Jonson writes Poetaster.
William Shakespeare writes The Merry Wives of Windsor.

Births:

Deaths:


To my Homepage.
1602

English version

Nederlandse versie