Naam: Abraham van den Houte.
Gedoopt: Zaterdag 3 Oktober 1676 te Zierikzee.
Beroep: Keurmeester Meekrap 1697.
Ouders: Alphonsus van den Houten en Lucretia Stamperius.

Ging in ondertrouw op Zaterdag 16 April 1701 te Zierikzee met:
Naam: Maria Stroobant, j.d. van Veere.

                        Zij kregen 3 kinderen:

1. Naam: Agata van den Houte.
Gedoopt: Zondag 9 December 1703 te Zierikzee.
Begraven: Donderdag 10 April 1704 te Zierikzee slechts 4 maanden oud.

2. Naam: Bartholomeus van den Houte.
Gedoopt: Zondag 17 Mei 1705 te Zierikzee.
Begraven: Zaterdag 24 Oktober 1711 te Zierikzee slechts 6½ jaar oud.

3. Naam: Lucretia van den Houte.
Gedoopt: Donderdag 16 September 1706 te Zierikzee.
Vertrok in 1748 naar Middelburg, Terwijl haar ouders ook Zierikzee hadden verlaten.

Bron: De vroedschap van Zierikzee, van de tweede helft der 16de eeuw
tot 1795 van P. D. de Vos.

Terug naar de start pagina.
Name: Abraham van den Houte.
Baptized: Saturday, October 3, 1676 in Zierikzee.
Occupation: Judge Madder 1697.
Parents: Alphonsus van den Houte and Lucretia Stamperius.

Married on Saturday, April 16, 1701 in Zierikzee with:
Name: Maria Stroobant, j.d. from Veere.

                        They had 3 children:

1. Name: Agata van den Houte.
Baptized: Sunday, December 9, 1703 in Zierikzee.
Interred: Thursday, April 10, 1704 in Zierikzee only 4 months old.

2. Name: Bartholomeus van den Houte.
Baptized: Sunday, May 17, 1705 in Zierikzee.
Interred: Saturday, October 24, 1711 in Zierikzee only 6½ years old.

3. Name: Lucretia van den Houte.
Baptized: Thursday, September 16, 1706 in Zierikzee.
Left in 1748 to Middelburg, While her parents left Zierikzee also.

Source: The town council of Zierikzee, the second half of the 16th century
to 1795 by P. D. de Vos.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie