Naam: Alphonsus van den Houte. (Alphonse van den Houte)
Geboren: Zaterdag 14 Augustus 1649 te Zierikzee.
Beroep: Wijnsteker 1676, Kerkmeester 1685 - 1722, gezworen
Poortambacht 1689 - 1730, Weesmeester 1702.
Overleden: Maandag 3 April 1730 te Zierikzee op 80½ jarige leeftijd.
Ouders: Abraham van den Houte en Maaiken Alphonsus.

Huwde op Dinsdag 6 Mei 1670 te Zierikzee met:
Naam: Lucretia Stamperius.
Gedoopt: Donderdag 28 Oktober 1649 te Zierikzee.
Overleden: Maandag 4 December 1724 te Zierikzee op 75 jarige leeftijd.
Ouders: Jacob Stamperius (geboren te Sommelsdijk, overleden in
1676 te Zierikzee) en Bastiana van Cuilenburg (Culenburg).

                        Zij kregen 4 kinderen:

1. Naam: Maria van den Houte.
Gedoopt: Zondag 23 Augustus 1671 te Zierikzee.
Overleden: op jonge leeftijd.

2. Naam: Dr. Jacob van den Houte.
Gedoopt: Zondag 24 September 1673 te Zierikzee.
Begraven: Maandag 1 Oktober 1714 te Zierikzee op 41 jarige leeftijd.

3. Naam: Abraham van den Houte.
Gedoopt: Zaterdag 3 Oktober 1676 te Zierikzee.
Beroep: Keurmeester Meekrap 1697.
Ging in ondertrouw op Zaterdag 16 April 1701 te Zierikzee met:
Naam: Maria Stroobant, j.d. van Veere.

4. Naam: Maria van den Houte.
Gedoopt: Zondag 7 November 1683 te Zierikzee.
Begraven: Maandag 5 December 1746 te Zierikzee op 63 jarige leeftijd.
Bekomt op Dinsdag 1 Mei 1708 te Zierikzee attestatie tot trouwen met:
Naam: Adriaan Bastert.
Gedoopt: Maandag 13 November 1684 te Zierikzee.
Beroep: Wijnkooper, Keurmeester Meekrap 1712 - 1716.
Begraven: Vrijdag 22 Mei 1716 te Zierikzee op 31½ jarige leeftijd.
Maria van den Houte, wed. Adriaan Bastert, bemaakte bij testament
d.d. 3 Aug. 1745 voor notaris Charles 's Graeuwen het door haar bewoonde huis aan haar jongste zoon Alphonsus Bastert, mits
daarvoor inbrengende £ 400.Alponsus woonde in het huis Zuidzijde Oudehaven, nu D 376.

Bron: De vroedschap van Zierikzee, van de tweede helft der 16de eeuw
tot 1795 van P. D. de Vos.

Terug naar de start pagina.
Name: Alphonsus van den Houte. (Alphonse van den Houte)
Born: Saturday, August 14, 1649 in Zierikzee.
Occupation: Wine seller 1676, Churchwarden 1685 - 1722, Sworn Gate
Craft 1689 - 1730, Orphan-Master 1702.
Deceased: Monday, April 3, 1730 in Zierikzee at 80½ years of age.
Parents: Abraham van den Houten and Maaiken Alphonsus.

Married on Tuesday, May 6, 1670 in Zierikzee with:
Name: Lucretia Stamperius.
Baptized: Thursday, October 28, 1649 in Zierikzee.
Deceased: Monday, December 4, 1724 in Zierikzee at 75 years of age.
Parent: Jacob Stamperius (born in Sommelsdijk, deceased in 1676 in
Zierikzee) and Bastiana van Cuilenburg (Culenburg).

                        They had 4 children:

1. Name: Maria van den Houte.
Baptized: Sunday, August 23, 1671 in Zierikzee.
Deceased: at a young age.

2. Name: Dr. Jacob van den Houte.
Baptized: Sunday, September 24, 1673 in Zierikzee.
Interred: Monday, October 1, 1714 in Zierikzee at 41 years of age.

3. Name: Abraham van den Houte.
Baptized: Saturday, October 3, 1676 in Zierikzee.
Occupation: Judge Madder 1697.
Married on Saturday, April 16, 1701 in Zierikzee with:
Name: Maria Stroobant, j.d. from Veere.

4. Name: Maria van den Houte.
Baptized: Sunday, November 7, 1683 in Zierikzee.
Interred: Monday, December 5, 1746 in Zierikzee at 63 years of age.
Married on Tuesday, May 1, 1708 in Zierikzee with:
Name: Adriaan Bastert.
Baptized: Monday, November 13, 1684 in Zierikzee.
Occupation: Wine Buyer, Judge Madder 1712 - 1716.
Interred: Friday, May 22, 1716 in Zierikzee at 31½ years of age.Alponsus lived in the house Zuidzijde Oudehaven, now D 376.

Source: The town council of Zierikzee, the second half of the 16th century
to 1795 by P. D. de Vos.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie