Naam: Dirk Thonisse.
Geboren: te Zierikzee.
Beroep: Schipper, later Wijnsteker.
Overleden: eind 1622 of begin 1623 te Zierikzee.
Ouders: ???
Huwde op Zondag 5 Februari 1606 te Zierikzee met:
Naam: Maijken Marinusdr. Isercorff.
Geboren: te Zierikzee.
Ouders: ???

                        Zij kregen o.a.:

Naam: Abraham van den Houte.
Gedoopt: in 1620 te Zierikzee.
Beroep: Scheepstimmerman, Deken van dat Gilde.
Overleden: Maandag 2 Februari 1693 te Zierikzee op 73 jarige leeftijd.
Huwde op Dinsdag 10 November 1648 te Zierikzee met:
Naam: Maaiken Alphonsus.
Gedoopt: in 1626 te Zierikzee.
Overleden: Dinsdag 3 November 1705 te Zierikzee op 79 jarige leeftijd.
Ouders: Alphonse Alonso Alphonsus en Josina Jolijt.

Bron: De vroedschap van Zierikzee, van de tweede helft der 16de eeuw
tot 1795 van P. D. de Vos.

Terug naar de start pagina.
Name: Dirk Thonisse.
Born: in Zierikzee.
Occupation: Skipper, later Wine seller.
Deceased: late 1622 or begin 1623 in Zierikzee.
Parents: ???
Married on Sunday, February 5, 1606 in Zierikzee with:
Name: Maijken Marinusdr. Isercorff.
Born: in Zierikzee.
Parents: ???

                        One of their children was:

Name: Abraham van den Houte.
Baptized: in 1620 in Zierikzee.
Occupation: Ship carpenter, Dean of the Guild.
Deceased: Monday, February 2, 1693 in Zierikzee at 73 years of age.
Married on Tuesday, November 10, 1648 in Zierikzee with:
Name: Maaiken Alphonsus.
Baptized: in 1626 in Zierikzee.
Deceased: Tuesday, November 3, 1705 in Zierikzee at 79 years of age.
Parents: Alphonse Alonso Alphonsus and Josina Jolijt.

Source: The town council of Zierikzee, the second half of the 16th
century to 1795 by P. D. de Vos.

Back to the start page.

English version

Nederlandse versie