van den Houten website.

Hartelijk welkom op de “van den Houten” genealogie website.

Mijn oude website kon helaas niet meer bijgewerkt worden

omdat het programma waarmee het werd gemaakt verouderd

was.

Daarom ben ik over gegaan op een ander programma.

Hieronder treft u een link aan naar de oude site die niet meer

wordt bijgewerkt en een link naar de nieuwe site waarin nu nog

alleen de basisgegevens staan, maar die in de loop der tijd zal

worden aangevuld met foto’s, verhaaltjes, vermeldingen van

bronnen en meer.

Als dan alles is over gezet, zal de oude site verdwijnen.

 

Voor de laatste wijzigingen kunt u het beste naar de

namenlijsten gaan en op “laatste wijziging” drukken.

 

Veel plezier.

Met vriendelijke groet,

Dick van den Houten.

Welcome to the “van den Houten” genealogy website.

Unfortunately my old website couldn't be updated anymore

because the program it was made with was outdated.

So I switched to another program.

Below you will find a link to the old site that is no longer

being updated and a link to the new site which now only

contains the basic information, but which will be

supplemented over time with photos, stories, references

to sources and more .

When everything is transferred, the old site will disappear.

 

For the latest changes, it is best to go to the list of names

and press “Last modification”.

 

Lots of fun.

Sincerely,

Dick van den Houten.